Ikke mulig å melde inn uten aktivt KSL

(28.05.18) Fra 1. juni er det ikke lenger mulig å melde inn slakt uten å ha aktivt KSL. Det betyr at produsent uten aktivt KSL må melde inn slakt ved å ringe Medlemssenteret.

KSLMedlemssenteret vil da tilby produsenten hjelp til å få KSL på plass før innmeldinga skjer.

Dersom produsent likevel velger å melde inn dyret, betyr det at slakt må gå inn i egen varestrøm og avregningsprisen blir redusert med 20 %. Dette trekket skal finansiere kostnadene ved å måtte ha to varestrømmer ved våre anlegg. Sørg derfor for å ha godkjent KSL før du melder inn.

Bransjen ble enige om en ny avtale fra 1. april 2018 der bare slakt fra gårdsbruk med aktivt KSL skal inngå i produkt med "Nyt Norge" merking.

 

Relatert informasjon