Konsentrert saueslakting før og etter den travleste lammesesongen

(03.08.22) For å få en god avvikling av slakting, skjæring og salg, ønsker vi å styre saueslaktingen utenom ukene med mest lammeslakting, det er mest rasjonelt.

Foto: Linn Hege Engen, Nortura

Det er viktig at slakteriene bruker kapasiteten på å få nok lam ut i markedet i de mest hektiske ukene av sesongen. Derfor legger vi opp til en prisløype som stimulerer til konsentrert slakting av sau i starten og mot slutten av lammesesongen.

I disse periodene er slakte- og skjærekapasiteten for sau god, fordi det fremdeles er sesongarbeidskraft på slakteriene. Dermed kan en også utnytte råstoffet bedre. Prisløypa for sau er utformet med tanke på å stimulere til slakting i femukersperioden før uke 36 og i de fire ukene som starter med uke 42.

Det er variasjon i engrospris, grunntilskudd og effektivitetstillegg som former prisløypa.

Prisprognose sau

På enkelte slakteri kan det være ledig slaktekapasitet i uke 41, uka før siste periode med effektivitetstillegg. Meld derfor gjerne inn sau i uke 40 med ønsket slakteuke i uke 42. Vi har da mulighet til å trekke fram sau til uke 41 dersom det blir ledig slaktekapasitet. Bonden vil få prisen som blir i uke 42.

Se mer under lammesesonginfoen.