Landbruksskoleelever – meld dere på Husdyrtreff!

(05.12.18) Et nytt skoleår har for lengst startet. Nortura, TINE, Geno, Norsvin og Tyr har derfor sendt ut invitasjon til alle landets landbruksskoleelever til Husdyrtreff.

Vinnere svin 2018
Vinnere svin 2018
Vinnere storfe - melkeproduksjon 2018
Vinnere storfe - melk 2018
Vinnere storfe - kjøttproduksjon 2018
Vinnere storfe - kjøtt 2018
Vinnere sau 2018
Vinnere sau 2018
Vinnere fjørfe 2018
Vinnere fjørfe 2018

Av: Finn Avdem, fagsjef småfe i Nortura, kontaktperson Husdyrtreff Sau

Husdyrtreff er en uhøytidelig tevling der elever som melder seg på får tildelt en oppgave fra en konkret gård, der de skal tolke utskrifter fra Husdyrkontrollene og svare på faglige spørsmål omkring dette.

Vi tilbyr oppgaver innen svin, sau, fjørfe og storfe, både mjølkeproduksjon og storfekjøttproduksjon, spørsmål om Samvirke hører også med. Vi kårer skolevinnere og landsvinnere på de ulike dyreslag. 
  
Det vil også bli lagt ut oppdatert fagstoff fra Husdyrtreff-organisasjonene som deltakerne kan laste ned og bruke når de skal besvare oppgavene.

Skolene får også tilbud om fagforedrag og webforedrag fra våre fagfolk på de ulike dyreslag. 

Påmelding
Elektronisk påmeldingsskjema finner du på www.geno.no/husdyrtreff.

Vi håper både lærere og elever benytter denne anledningen til å knytte kontakt med våre organisasjoner og fagtilbudet vårt.

Påmeldingsfrist er fredag 25. januar 2019.


Fagdag for husdyrlærere

Torsdag 10. januar 2019 har husdyrtrefforganisasjonene gleden av å invitere til fagdag for husdyrlærere.

Fagdagen foregår på Park inn Gardermoen, en lite liten spasertur fra terminalen.

Vi har invitert de beste fagfolkene våre til å holde foredrag om aktuelle fagtemaer. I tillegg kommer leder i Nortura's konsernstyre Trine Hasvang Vaag for å snakke om "Samvirke i morgendagens landbruk".

Påmeldingsfrist er fredag 14. desember.
 

LOGOER