Livdyrmarkedet storfe i Nortura

(07.06.21) Fra medio mai er ny livportal storfe igangsatt i hele Nortura. Etter å ha vært tett på test siden høsten 2020 er vi litt spente, som dere. Og et klart flertall av bilene som nå kjører fôringsdyr/avlsdyr storfe er nå utstyrt med terminal. Dette er en ny dag for både sjåfører, planleggere og formidlere. Noe opplæring og tilpassing trengs ennå, og det pågår.

Storfe på beite. Foto: Elisabeth Kluften, Nortura

Vi formidlere håper dere tar i bruk ny livplattform på min side til innmelding, bestilling, registrering av direktesalg foringsdyr og avlsdyr, sier Odd Finnesand, fagsjef livdyr i Nortura.

Fôringsdyr – økende underskudd

Om ikke beitesesong begynner på samme tid i hele Norge så ser vi nå at det årlige underskudd på fôringsdyr øker. Dette begynner å oppstå når det er god plass i fjøs hos melkeprodusent. Normalt er det økt ledig plass siden en større andel av rekruteringsdyr er sendt på beite.

Nortura gjennomførte en prisøkning på fôringsdyr som vanlig fra måned skifte april/mai. Prisoppgangen og sesongtillegg trappes ned til 1. oktober. Best pris på fôringsdyr oppnås mellom 120-200 kg levende vekt.

Men i det meste av landet har vi også avsetning for vektgrupper som avviker fra dette.

I løpet av sommermånedene tenker flere på å ha litt roligere dager i fjøset.

  • ikke la kalvestell bli stressfaktoren
  • ikke la kalv/fôringsdyr stå trangt oppstalla
  • ikke la kalv/fôringsdyr stå til hinder for en sommerrengjøring eller vedlikehold
  • ikke la utvokste fôringsdyr ta opp beitekapasitet, selv det beste som finnes av beiter mister tilvekst fra slutten av juli

Med et økende underskudd skal vi stå klare til å formidle dine fôringsdyr, sier Finnesand. Ta kontakt med oss!

Avlsdyr melk – stabilt underskudd

Som Nortura tidligere har vist til så har alle områder et stabilt høgt underskudd på både lakterende- og drektige melkedyr. Ønsket til de fleste kjøpere er å skaffe gode dyr som kan produsere melk i løpet av årets sommer.

Ingen kan «trylle» men er det slik at du/dere har overskudd så må vi få høre vi fra dere, eller dyr kan meldes rett inn i ny portal.

Avlsdyr kjøttfe – overskudd

I en normal beitesesong vil normalt bås- og bingekapasitet ikke være avgjørende. Det meste av ammekyr er ute med kalver og rekrutteringsdyr. Det meste av årets formidling av avlsokser er gjennomført.

Noen har allerede tanker om ettersommer og høst. Noen skal redusere, noen skal avvikle, andre er ennå litt i oppstart etter avvikling av melkeproduksjon i 2020. Noen aktive besetninger har planer for innsett og rekruttering allerede, andre tar utfordringen når høsten kommer.

Selv om vi for tiden har en del innmeldte dyr, kan det være akkurat dine dyr den neste kjøper etterspør!

I den nye portalen kan dere registrere direktesalg med Norturapris eller fastpris (dvs avtalt selger/kjøper), bestille transport. Dyr kan bestilles, meldes inn, og det kan også slettes om du skulle ombestemme deg.

Med det – ønske om en god forsommer og slått!

Nortura Medlemssenter: 
Postboks 70, 2360 Rudshøgda
Telefon: 95 51 84 00 (ikke sms)   Faks: 73 56 49 01
Kontakt oss
Personvern
Webredaktør: Svein Bjarne Sommernes