Mange som heier på Nortura

(11.02.19) – Dere er verdifulle og det er mange som heier på dere, skriver førstelektor Espen Roy Skaldehaug på BI til oss.

Espen Roy Skaldehaug, Førstelektor - Institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi

– Nortura har en del utfordringer nå. Rammebetingelser er i endring, og totalt sett er det er nok riktig å si at dere sliter med høye kostnader og en produksjon som er i største laget. Det er viktig at dere lykkes. Nortura bygger på en flott organisasjonsmodell, det vil si, samvirke. 

– Dere har en stor og viktig rolle i samfunnet og er en viktig samfunnsaktør. 

– Norturas virksomhet har store ringvirkninger og bidrar til verdiskaping og bosetting rundt om i det ganske land - fra nord til sør og fra øst til vest. Dere foredler bondens råvarer og skaper merverdier som fordeles tilbake til bønder i lokalsamfunn rundt i Norge. Dette er delingsøkonomi i praksis. Dette er en organisasjons- og forretningsmodell som har en framtid.

– Det eksisterer ingen ferdig oppskrift på hvordan dere skal løse utfordringene. Tross dette, det kan være verdt å trekke fram noen punkter som er viktige i arbeidet med å få til endring, for å kunne forsere den motbakken dere nå er inne i, skriver Skaldehaug.

  • Endringer må i størst mulig grad bygge på fakta og minst mulig på synsing. Vi har mange eksempler fra prosjektarbeidene til Norturas BI-studenter på at bruk av fakta som grunnlag for endring, kan snu en avdelings ytelser og resultater - nærmest over natta. Nortura har mange suksesshistorier som lett kan bli glemt bak de litt dystre tallene som nå gjør seg gjeldende for konsernet som helhet. 
  • I forbedringsarbeidet er det viktig å forsøke å finne såkalte rot-årsaker og være åpen for at det ofte må til en del prøving og feiling før de gode løsningene kommer til syne. Bevar en kultur hvor dere støtter hverandre og aksepterer at prøving i blant betyr feiling.  
  • Det er lett å tenke at det du gjør har lite å si, noe som er en lite konstruktiv tanke. Forsøk heller å tenke motsatt. Nortura er og blir summen av det hver og en gjør - det er derfor viktig å være lojal mot den retningen som er valgt og at hver og en trår til der dere kan og med det dere kan. Først diskusjon, så konsensus, og deretter hardt arbeid samt endringsbidrag fra den enkelte!

– Vi er mange som heier på dere, på Nortura. Det er fort gjort å glemme dette i den prosessen dere nå er i gang med. Lykke til med forbedringsarbeidet!