Nortura Førde beste anlegg på hud og skinn i 2018

(30.01.19) Norilia klassifiserer huder fra storfe og saueskinn fra de ulike slakteriene i Norge. Hvert år deles det ut tinnfat til de beste fabrikkene med høyest kvalitet på produktene. For 2018 vant Nortura Førde begge kategoriene, best på hud og best på skinn.

Slaktere hos Nortura Førde

– Vi har etterhvert mange slike tinnfat hengende i kantinen, men det er mange år siden vi tok dobbeltseieren, sier fabrikksjef Eivind Fonn.

– Målet vårt er å ivareta den store verdien uten å forringe det i slakteprosessen. Det er en lagseier - kombinasjonen av høy kompetanse, godt håndverk, riktig teknologi, synliggjøring av resultat og tilbakemelding. Samt en solid dose yrkesstolthet, legger han til.

Fulgte alle kvalitetskrav
Lars Christen Dørum i Norilia sier at det ikke akkurat er noe nytt at Førde vinner denne kåringen, men at det er sterkt at de klarte å stikke av med seieren innenfor begge kategoriene. 

– Dette gjorde de ved at de var det anlegget som påførte hudene færrest skader når huden ble tatt av skrottene, og de leverte størst andel skinn som var av prima kvalitet. Og i begge tilfeller var alle våre kvalitetskrav fulgt opp gjennom året, forklarer Dørum.

Av skinnet som kom fra fabrikken i Førde var hele 87,24% av prima kvalitet, og kun 4,12% av hudene hadde slakteskader.

Verdifullt plussprodukt
Huder og skinn er et viktig og verdifullt plussprodukt og som gjennom godt arbeid hos produsentene, slakteriene og Norilia gir et produkt, som spesielt for huder, ligger helt i verdenstoppen. Og de brukes i stor grad av produsenter av luksusprodukter, og da spesielt vesker, belter og andre produkter som krever en skadefri overflate.

– Gratulerer til Førde for beste resultat i Nortura. Kvalitet på skinn og hud betyr mye for vår økonomi og omdømme, sier Lisbeth Svendsen, konstituert visekonsernsjef og konserndirektør for Nortura Produksjon.

– Takk til dere alle for prima leveranser av norsk råvare ut i verdensmarkedet.