Nortura fortsetter å redusere klimautslipp

(08.06.20) Nortura har som mål å fase ut bruken av alle fossile energikilder til oppvarming og dampproduksjon på alle anlegg, og er godt i gang med første fase, nemlig utfasing av bruken av fyringsolje. Nå står Nortura Sogndal for tur.

– I etterkant av prosjektet på Rudshøgda der fyringsolje i stor grad er erstattet av flisfyring er vi nå i gang med neste trinn og de resterende anleggene som har fyringsolje som primær energikilde, her er Nortura Sogndal er neste ut, sier vedlikeholdssjef i Nortura, Magne Johannessen.

For disse fabrikkene vil fyringsolje erstattes av biobrensel, elektrisitet eller bioolje. Målet er at alle fabrikkene skal over på andre alternativer i løpet av 2021. Fyringsolje brukes som energikilde for produksjon av damp og oppvarming av vann og lokaler.

– Neste steg blir å fase ut bruk av propan og naturgass. I tillegg til reduksjon i CO2-utslipp vil utfasingen også føre til at man unngår utslipp av sot, svovel og nox.

– Dette er krevende ombygginger, derfor må vi ta ett anlegg av gangen, men det går i riktig retning. Totalt vil utfasingen av fossile brensler føre til en reduksjon i CO2-utslipp på ca 18 500 tonn per år, sier Johannessen.

Nortura har satt ambisiøse mål for bærekraft, og skal i tillegg til å fase ut alle fossile energikilder fra fabrikk, blant annet redusere utslipp fra transport med 80 prosent innen 2030.

Se Nortura Bærekraft