Nortura hever utbetalingsprisen på kylling og kalkun

(26.01.22) Unormalt høye kostnadsøkninger de siste månedene presser økonomien i landbruket kraftig. Det jobbes derfor på flere fronter med tiltak som kan være med på å avlaste den meget krevende økonomiske situasjonen mange bønder befinner seg i om dagen.

Konsernstyret i Nortura har derfor i dag vedtatt å øke avregningsprisen for kylling og kalkun med ytterligere 80 øre per kilo, i tillegg til 20 øre som tidligere er vedtatt. Ny prisøkning gjelder fra 1. februar.

Når det gjelder prisøkning for de andre dyreslagene og egg, har Nortura fremmet en sak til Omsetningsrådet om heving av PGE (planlagt gjennomsnittlig engrospris). Den er til behandling nå.

Den ekstraordinære prisøkningen på fjørfekjøtt varer fra 1. februar og frem til neste ordinære prisjustering som er 1. juli.  

Nortura vil videreføre prisøkningen i verdikjeden, og hele økningen vil gå uavkortet til bonden.