Nortura livdyrnytt oktober 2022

(31.10.22) Gilde merket er den tryggeste garantien for at råstoff er norsk. Heldigvis er det slik at svært mange forbrukere etterspør det, og det vil de gjøre i både 2023 og 2024. Vi vil trenge betydelige mengder norskprodusert storfekjøtt. Derfor viktig at det meste av årets fôringsdyr blir tatt videre vare på. Som formidlere kjenner vi selvsagt på utfordringene enten du er selger eller kjøper. Vi ønsker allerede å takke for kreativitet, tålmodighet og velvilje fra dere.

Storfe og gris - illustrasjonsbilde

Av: Odd Finnesand, fagsjef livdyr Nortura

Overskudd av fôringsdyr

Årlig formilder Nortura ca 45.000 fôringsdyr fordelt på årets 12 mnd, med sesong oktober - november. Fôringsdyr (40-400 kg levende vekt) er en definisjon på kalver tenkt til sluttfôring. For å være konkret har vi nå et overskudd på ca. 900 stk.

I den grad det lar seg gjennomføre har formidlere sammen med drift, transportplanleggere og sjåfører klart å holde formidling delvis i gang. Situasjon er rimelig lik for store deler av landet, men klart mest utfordrende i Øst, Innlandet og Midt-Norge. Selv i disse områdene er overskuddssituasjonen noe på retur.

Høsten 2021 og vinteren 2022 hadde vi lignende utfordringer, og det tar noen uker før ting stabilisere seg. Nortura ønsker fremdeles å oppfordre alle med ledig kapasitet til å kontakte oss. Innmeldte fôringsdyr kan være helt i nærheten av deg, i «nabolaget». Tomme båser/binger gir som kjent null kroner i bidrag!

Årsaken til den utfordrende markedssituasjon kan være så mangt, f.eks.:

 • Utsatt slakting pga skyving
 • Lengre fremfôringstid pga prisløype
 • Lengre fremôringstid pga likviditet
 • Noen setter ikke inn (reduserer) pga økonomi
 • Fôrmangel i enkelte områder

Mange av dere som står i køen for å levere fôringsdyr opplever dette som krevende. Drift og driftsbygning er ikke «rigga» for denne situasjon, men vurder tiltak som:

 • Midlertidig lagring av fôringsdyr til marked bedrer seg
 • Rydde plass til fremfôring
 • Slakte kalv

Den krevende fôringsdyr-situasjonen deles/oppdateres ukentlig med våre rådgivere. Har dere spørsmål angående punktene over så ta kontakt med oss.

Storfe-status

Fôringsdyr

Overskudd i det meste av landet. Kun mindre områder med tilnærmet balanse til noe underskudd. Her forskyver vi fra områder med overskudd.

Avlsdyr storfe melk

Forsiktig overskudd pga en del nedtrapping/avvikling. Vi forventer å ha god tilgang på gode avlsdyr i tiden fremover. Det vil være en kombinasjon av lakterende og drektige, med kalving utover vinter 2023.

Det er ikke unormalt at en del årlig velger å gi seg som melkeprodusent. Geografisk er dette fordelt over hele landet.

Kommende krav rundt sykebinger, løsdrift og svekka økonomi kan nok også ha sin virkning.

Avlsdyr kjøtt

Det er klart overskudd i alle områder, selvsagt mest i de områder med mest ammeku som Øst, Innlandet og Midt.

Godt utvalg av alt fra ungdyr, drektig kvige og ku innen de fleste rasene. Til tider opplever vi at noen kategorier er mer etterspurt enn andre, og at det da kan oppstå underskudd lokalt.

Det aller meste av årets beitebedekking er over. Derfor har vi også innmeldt et godt utvalg av avlsokser.

Svin-status

Smågris

Nortura har nå vært gjennom en periode med i sum, en OK smågris-balanse.

Status for uke 44:

 • Nord ca. balanse
 • Midt ca. balanse
 • Innlandet ca. balanse
 • Øst - 360 stk.
 • Vest + 735 stk.

Dette er en OK situasjon, våre formidlere balansere dette. Gode oversikter pr region/område, produsenter som melder inn i god tid gir oss tilstrekkelig horisont til å korrigere uker frem i tid.

Alle som er i næringen vet at besetninger til tider trapper ned pga ombygginger, vedlikehold, sanering osv. Videre opplever vi også her at både smågris og slaktegrisprodusenter avvikler. Dvs årlig vil det behøves nyetablering, eller utvidelse hos andre. Kjenner du på en tanke om å bli svineprodusent så tar vi gjerne en prat med deg.

Avlsdyr gris

Målet for alle svineprodusenter er et best mulig økonomisk bidrag. Det å trygge god genetikk i egen besetning er, og har alltid vært lurt. Nortura har et stort utvalg av svært dyktige avlsbesetninger, både formering- og foredlingsbesetninger. Mange av disse har kapasitet til å inngå mer fastavtaler angående levering av avlsdyr fra småpurker, bedekningsklare og drektige.

For mer avklaringer kontakt våre rådgivere.

Generelt

Situasjonen rundt fôringsdyrmarkedet vi nå er midt inne i kom ikke som «lyn fra klar himmel». Saken kan fort bli tema når november også skal oppsummeres. Siden medio sommer har vi formidlere registret tendenser til avvik fra normalen. Samtlige formidlere har store nettverk fra dere som eiere, Tine-rådgivere og andre «fjøsvandrere». Samtlige har meldt om fulle fjøs.

Alle vet at det meste av oppstallingsfjøs og auksjonsfjøs er avviklet i Nortura. Det vil si at uten ledige binger/båser hos kjøper stopper vår virksomhet langt på vei opp. Dette forstår alle.

Siste kjente kutelling var mars 2022. Tellingen gir næringen en god «pekepinn» for norsk storfekjøtt-produksjon frem i tid. Prognoser fra Totalmarked har vært klare, vi har nok norsk storfekjøtt på tilvekst. Likevel har enkelte aktører importert storfekjøtt.

Mange har funnet den nye nettløsningen på Min side til å melde inn eller bestille fôringsdyr. Løsningen for å melde direkteformidla fôringsdyr er også godt mottatt, og brukt i stor grad. Husk at individ ikke må meldes ut av besetning før levering er registeret, videre er det viktig at opplysninger ligger riktig i Tine ku-kontroll (TKK) eller Storfekjøttkontrollen.

Nå er vi videre tett på å lansere løsning for avlsdyr kjøttfe, smågris og avlsdyr melk. Innen kort tid vil det også være på plass løsning for salg av avlspurker og purkeleie.

Vi ønsker deg en riktig god høst videre!