Nortura styrker økonomien for norske svineprodusenter!

(14.05.20) Det er gledelig å konstatere at det er god balanse i det norske svinemarkedet. Balanse i markedet er forutsetning for målprisuttak og dermed også økning i smågrispris.

Smågris

Et balansert marked, ny målpris og den moderate endringen vi ser på vekter gir nå grunnlag for å løfte smågrisprisen ytterligere.
 
Prisen justeres derfor opp med 30 kr pr gris fra mandag 18. mai.
 
Nortura har som mål at verdiskapningen i verdikjede gris i arbeidsbetaling skal være rettferdig fordelt mellom smågrisprodusenter og slaktegrisprodusenter.
 
Vi vil igjen minne om at et fortsatt balansert marked er en forutsetning for videre prisuttak. 
 
Norturaleverandører har alltid vært samvittighetsfulle og lojale når det kommer til å bidra til en bærekraftig situasjon i totalmarkedet. 
 
Vi vil oppfordre til at den nødvendige bedringen som nå kommer på økonomi ikke brukes til å øke produksjonen i form av antall dyr eller kraftig økning i slaktevekt. Men heller sees på som en mulighet til økt verdiskapning på den produksjonen man har i dag og dermed bedre betaling for gode jobben som gjøres hver dag både av slaktegrisprodusenter og smågrisprodusenter.
       
Vi ønsker alle våre svineprodusenter en riktig god 17. mai!