Norturas innspill til jordbruksoppgjøret 2020

(Oppdatert 05.05.20) Nortura har som vanlig skrevet et innspill til Norges Bondelag og Norges Bonde- og småbrukarlag i forkant av jordbruksoppgjøret. Men på grunn av korona-situasjonen er mange av forutsetningene for dokumentet endret. Det blir heller ikke et sedvanlig oppgjør i år. Partene har blitt enige om forenklede forhandlinger om priser og ramme.

Her er Norturas innspill til jordbruksoppgjøret med analyser og våre viktigste innspill til partene. Merk at dokumentet er skrevet før korona epidemien traff norsk og internasjonal øknonomi. Selv om Nortura fastholder mye av innholdet i dokumentet, er det liten tvil om at pandemien vil endre mye av grunnlaget og noen av anbefalingene i dokumentet.​

Vi gjør oppmerksom på at dokumentet er endret ved at forslaget om statlig finansiert utkjøpsordning for svineprodusenter er fjernet. Styret i Nortura har ikke foreslått en slik ordning. Ordningen var ett av flere forslag som ble drøftet i arbeidet med innspillet. Ved et uhell ble det med i den første versjonen som var lagt ut.   

Norturas innspill til jordbruksoppgjøret 2020, pdf. 2280 kb