Ny løsning for livdyrformidling storfe kommer

(14.10.20) Mot slutten av oktober lanseres den nye løsningen for livdyrformidling storfe og fôringsdyr – til å begynne med i tilførselsområdet Agro. For resten av landet blir løsningen tilgjengelig utover høsten. Siden løsningen tar i bruk mange nye digitale prosesser, ønsker prosjektet å begynne med en mindre del av landet for å kunne sikre en trygg utrulling.

Opplysninger om dyrene hentes direkte fra Storfekjøttkontrollen og Kukontrollen til Min Side. Oppdaterte kontroller og registre er altså svært viktig for at løsningen skal fungere best mulig. Det er også viktig at din kontaktinformasjon er oppdatert i Min Side.

Mer detaljert informasjon vil komme, og i tillegg sendes deg på e-post når det nærmer seg lansering i ditt område.
 
Målet med løsningen og de fordelene det medfører har ikke endret seg, og vi gleder oss til å kunne tilby en mye bedre tjeneste innen livdyrformidling, både for deg som bonde og Norturaansatte.
 
Mål med ny løsning 

  • Øke servicegraden og brukervennligheten for deg som bonde
  • Legge til rette for en ensartet og effektiv bruk av tjenesten ved at du selv registrerer dine salgs- og kjøpsobjekt på Min side
  • Bedre formidlingsgrunnlag og kvalitet på tjenesten
  • Redusere manuelle arbeidssteg og ledetider 
  • I den nye løsningen skal systemet hente informasjon automatisk fra kontrollene og pris baseres på dette.  

Fordeler med ny løsning

  • Oppdatert Min side med bedre oversikt
  • Raskere status og tilbakemeldinger på bestilling og innmelding via Min side
  • Estimert prisoverslag ved bestilling og innmelding, forutsatt at data kontrollene er korrekt. 
  • Prising automatiseres basert på informasjon fra storfekjøttkontrollen og kukontrollen. Man vil få et detaljert oppsett av prisoppbyggingen på avregning/faktura, slik at en enkelt kan se beregningen som ligger til grunn for totalprisen.

Nortura Medlemssenter: 
Postboks 70, 2360 Rudshøgda
Telefon: 95 51 84 00 (ikke sms)   Faks: 73 56 49 01
Kontakt oss
Personvern
Webredaktør: Svein Bjarne Sommernes