Ny slaktelinje for gris på Steinkjer

(Oppdatert 07.09.20) Nortura Steinkjer skal i uke 41 montere en helt ny og mer effektiv slaktelinje for gris. Dette er en stor oppgradering for oss, og vil blant annet gi oss økt kapasitet og ytterligere forbedret kvalitet på de gode råvarene våre. Montering av ny linje krever stopp i slakting i vel ei uke, og vi ber om at innmelding av slaktegris og purke gjøres så tidlig som mulig til uke 40 og 42. Medlemsbutikken er stengt i perioden.

Av: Silje Laugsand Pynten, tilførselsleder Midt

Montering av linja medfører at det ikke slaktes gris uke 41, samt at vi kan forvente noe redusert slakting uke 40 med nedmontering av gammel linje etter slakting torsdag, og uke 42 med oppstart på ny slaktelinje.

Vi har forståelse for at dette kan by på utfordringer for våre eiere og leverandører, men har stor tro på at ny slaktelinje skal bedre effektiviteten og gi et bedre resultat for våre eiere.

Ber om tidlig innmelding
Vi ber om at gris (slaktegris og purker) som i utgangspunktet skulle vært påmeldt til slakting uke 41, meldes på til slakting uke 40 eller 42. Grunnet kapasiteten de ukene vil det også kunne bli noe skyving uka før og uka etter, selv om det vil legges opp til overtidsslakting for å få en best mulig situasjon for både bonden og markedet.

Vi beklager de ulempene dette måtte medføre for dere eiere og leverandører.

Meld inn på Min side

Stengt medlemsbutikk
Grunnet bygging av ny slaktelinje må medlemsbutikken holde stengt fra 1. til 9. oktober. Dette pga at utstyr som skal ut, samt nytt utstyr som skal inn må fraktes inn der man går inn til medlemsbutikken. Grunnet streng tidsplan, og ønske om minst mulig stoppdager, må transporten inn og ut gå kontinuerlig. Det vil ikke være forenelig med god HMS og ha åpen butikk disse dagene.

Kontakt ved spørsmål rundt slakting og inntransport: