Øker prisen på sau med 7 kroner

(05.10.20) Fra neste uke, mandag 12. oktober, er omsetningsavgift på ungsau og sau satt til kr. 0,-, det gir økt avregningspris på kr. 2,00 per kg. Fra mandag 19. oktober økes grunntilskuddet med kr. 2,00 per kg samtidig innføres effektivitetstillegg på kr. 3,00 per kg.

Effektivitetstillegget står i 3 uker, til og med uke 45 (tom fredag 6. november). Omsetningsavgiften blir stående på kr. 0,- fram til 30. november.

Det har i høst vært god etterspørsel og godt salg på sau. Med konsentrert leveranse i disse ukene, er du sikret en bedre pris.

Totalmarkedssituasjonen og prisutsikter for lammesesongen 2020

Nortura Medlemssenter: 
Postboks 70, 2360 Rudshøgda
Telefon: 95 51 84 00 (ikke sms)   Faks: 73 56 49 01
Kontakt oss
Personvern
Webredaktør: Svein Bjarne Sommernes