Om koronasituasjonen - Nortura

(Oppdatert 28.09.20) Her finner du lenker til informasjon om hva som gjelder i forbindelse med smittefare, driftsrelatert informasjon etc. Noen medlemsbutikker har åpent med restriksjoner eller har redusert åpningstid, ellers er tiltakene vedrørende dyretransport og kontakt med personell viktig å merke seg. Nortura har innført koronatiltak ved å teste alle vikarer fra utlandet.

Dyrebil

På Østlandet legger vi om produksjonsmønstret vårt midlertidig i høst da Coronapandemien gjør at vi må gjøre ting annerledes for å redusere smittefaren.

Les mer i egen sak og utsendt nyhetsbrev i området

Dette må du som produsent huske på før/når dyretransporten kommer på gården:

  1. Hold avstand til sjåfør (1-2 meter). Det skal ikke håndhilses.
  2. Sjåfør skal fylle ut kjøreseddel på grunnlag av muntlig info fra deg. Pass på at alle opplysninger stemmer og meld inn endringer så tidlig som mulig. Egenerklæringsskjema, og evnt. retur- og nisjeskjema ligger på nett og skal så fremst det er mulig skrives ut og fylles ut av produsent på forhånd.
  3. Være nøye med håndhygiene.
  4. Rengjør håndtak/utstyr som sjåfør kan komme i kontakt med. 
  5. Dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon eller er pålagt begrensninger i kontakt med andre folk (karantene, isolasjon), må du skaffe bistand fra andre personer som ikke er pålagt kontaktbegrensninger, slik at utlasting av dyra kan bli gjennomført som ordinært.

Dette er sjåførens instruks for å redusere smittefaren i kontakt med produsenten:   

  1. Unngå nærkontakt/fysisk kontakt med personer (hold 1-2 meters avstand).
  2. Foreta all papirhåndtering etter muntlig informasjon fra produsent
  3. Være nøye med håndhygiene. Vask med såpe og vann når det er mulig, bruk Antibac når håndvask ikke er mulig.
  4. Ikke møte produsenter som er syke, i karantene eller isolasjon.

Rådene vil også gjelde når Nortura henter egg på gården.

Les mer i egen sak

Nortura innfører nye koronatiltak
Nortura har oppdatert sine retningslinjer for smittevern. Disse gjelder blant annet tiltak på kontorene våre, og testing av sesongarbeidere. Tiltakene som ble iverksatt på anleggene våre i mars videreføres og opprettholdes som de er.

Les mer på i egen sak på nortura.no

Retur og nisje
Vi har fra 1. august åpnet opp for innmelding av returslakt og nisjeslakt på Min Side, men det kan fortsatt være noen begrensninger ved utlevering - les mer.

Nortura endrer innmeldingsfristen for slakt
For Nortura er det nå to ting som er viktigere enn alt annet. Vi må holde oppe leveringsgraden til dagligvarehandelen i en periode hvor de øker sine bestillinger. I tillegg må vi gjøre det som er mulig for å holde ekstrakostnadene med coronaen så lave som mulig. Derfor gjør vi midlertidige endringer både i måten vi produserer på – og hvor vi produserer. For å lykkes med dette trenger vi noe bedre tid til planlegging, ikke minst i høstsesongen. Dette er årsaken til at Nortura nå endrer innmeldingsfristene.      

Nye innmeldingsfrister for slaktedyr fra 15. juni 2020 er: 

På nett Min side: tirsdag kl. 08.00
På telefon Nortura Medlemssenter:   mandag kl. 16.00


NB! Innmeldingsfristen for storfe på avtale er fortsatt søndag kl. 23:59 - les mer i egen sak.

Stell av dyr dersom du er syk, i karantene eller isolat
Dersom du er syk bør du forsøke så langt som råd å skaffe bistand til det daglige stellet av dyra fra friske personer. God beredskapsplanlegging er viktig for alle situasjoner der du selv kan bli forhindret fra å stelle dyra. Vi oppfordrer alle til å ta en gjennomgang av egne planer for avløsning ved sykdom. Dersom det ikke lar seg gjøre å skaffe bistand, har helsemyndighetene nå vurdert hvordan bønder i karantene eller isolering kan stella dyra.

Se nærmere info om dette på Mattilsynets sider

Veterinærinstituttet anbefaler også at personer som får påvist smitte begrenser sin kontakt med dyr. 

Ikke egentransport
For å begrense trafikken og smittefaren på våre slakterianlegg er det inntil videre ikke anledning for produsent å kjøre dyra sine selv til slakt.

Ingen signering på kjøresedler
For å begrense kontaktpunkt innfører vi fra 16. mars med samtykke fra Mattilsynet signaturfritak for produsent på kjøreseddel. Dyrebilsjåfør skal foreta all papirhåndtering. Pass på at alle opplysninger på kjøreseddel stemmer og meld inn endringer så tidlig som mulig.

Stopp i ungdyrkåring
Vi stopper gjennomføring av ordinær ungdyrkåring fra og med 16. mars og inntil videre. Kontakt for avtale.

Trenger du rådgiving eller oppfølging?
Alle våre rådgivere er tilgjengelig per telefon og kan yte rådgivning via telefon/Skype om du trenger det, du alene eller gruppe. Bla.a. har Team småfe muligheter for å gjennomføre grupperådgjevingsmøte og sesongmøter digitalt med verktøyet Teams.

For produsentbesøk har vi utarbeidet prosedyrer som skal følges, og for hvilke besøk dette gjelder. Ta kontakt med oss!

Fortsatt delvis stengte medlemsbutikker
Mange av våre medlemsbutikker på fabrikkene er delvis stengt for eksterne og medlemmer. Se lokalt for medlemsbutikker utenom anlegg som har egne restriksjoner, eller reduserte åpningstider. Facebooksidene til butikkene kan ha ytterligere opplysninger.

Matforsyningen viktig for Nortura
Nortura har fullt fokus på å opprettholde forsyningsplikten sin av matvarer til forbrukerne - les mer.

Mattilsynet - ikke smitte fra dyr
Det er ingen mistanke om at kjæledyr eller husdyr kan utgjøre en smittekilde for covid-19 hos mennesker eller dyr. Du trenger derfor ikke være redd for å bli smittet av dyr - les mer.

God hygiene er alltid viktig
For deg som husdyrprodusent er det fortsatt de ordinære, daglige tiltakene med etterlevelse av god hygiene ved kontakt med dyr og å følge de rutinemessige smittebeskyttelsestiltakene i den daglige driften (bruk av smittesluser, renhold, håndvask med mer) som gjelder.
 

Fortsatt oppfordre til dugnad!

Samfunnsdugnaden har gjort at Norge har hatt kontroll på smittesituasjonen, men vi ser en økende trend til smittespredning og det oppfordres til fortsatt å bidra med tiltak. For alt som åpnes opp gjelder strenge bransjespesifikke smittevernregler. 

Se bilde med råd om avstand

Kampen mot viruset er ikke over. Hvis vi senker skuldrene og tenker at den vanlige hverdagen er tilbake, er det stor sannsynlighet for at Norge igjen må innføre strengere tiltak.

Vi oppfordrer derfor alle våre eiere og samarbeidspartnere til å gjennomføre nødvendige tiltak slik at vi unngår ukontrollert smittespredning.

Se gjerne informasjon på FHI sine nettsider.

Informsjonen under lenkene i denne artikkelen vil bli oppdatert ved endringer.

 

Nortura Medlemssenter: 
Postboks 70, 2360 Rudshøgda
Telefon: 95 51 84 00 (ikke sms)   Faks: 73 56 49 01
Kontakt oss
Personvern
Webredaktør: Svein Bjarne Sommernes