Søk:

Verktøylinje

Omsetningsavgifta for 2018

(26.10.17) Konsernstyret i Nortura besluttet 23. oktober å anbefale følgende satser for omsetningsavgift gjennom året 2018, kroner per kg.

  1/1-18 26/2 30/4 6/8 17/9 1/10
Egg 0,70          
Storfe  0,40 1,20 0,70     1,20
Sau/Lam 3,50     2,50 3,50  
Gris   1,20          
Purke/råne  0,50          

 
Det er Landbruks- og matdepartementet og Omsetningsrådet som fastsetter de endelige satsene.