Omsetningsavgiften for 2020

(18.12.19) Landbruks- og matdepartementet har fastsatt satser for omsetningsavgift i 2020. For storfe, sau/lam og gris fastsetter departementet maksimalsatser, mens Omsetningsrådet fastsetter satsene gjennom året innenfor disse. Vedtak i Omsetningsrådet 13. desember gir følgende satser for 2020.

Det kan bli endringer i satsene for omsetningsavgift i andre halvår 2020.

Alle satser i kr/kg.

 

1/1

27/1

2/3

13/4

3/8

31/8

14/9

28/9

12/10

30/11

Egg

0,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storfe

1,00

0,40

1,10

0,30

 

 

 

1,80

 

 

Lam

2,00

 

 

 

1,00

 

2,00

 

 

 

Sau

2,00

 

 

 

0,00

2,00

 

 

0,00

2,00

Gris

1,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Purke/råne

0,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kylling/kalkun

0,28

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Maksimalsatser:

  • Storfe 2,50
  • Lam 3,50
  • Gris 2,00