Omsetningsavgiften for 2020 - forslag for 2. halvår

(Oppdatert 19.05.20) Landbruks- og matdepartementet har fastsatt satser for omsetningsavgift i 2020. For storfe, sau/lam og gris fastsetter departementet maksimalsatser, mens Omsetningsrådet fastsetter satsene gjennom året innenfor disse. Som alltid gjøres det en ny vurdering for 2. halvår nå på våren på grunnlag av endringer i markedet og prognosen.

Konsernstyret vedtok den 19. mai å foreslå for Omsetningsrådet å redusere satsene for storfe, lam og gris med kr 0,20 per kg i andre halvår. Det foreslås ingen endring i satsen for egg, sau og purke/råne.

Omsetningsrådet skal behandle forslaget 22. juni.

Alle satser i kr/kg.

 

1/1

27/1

2/3

13/4

29/6

3/8

31/8

14/9

28/9

12/10

30/11

Egg

0,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storfe

1,00

0,40

1,10

0,30

0,10
(0,30)

 

 

 

1,60
(1,80)

 

 

Lam

2,00

 

 

 

1,80
(2,00)

0,80
(1,00)

 

1,80
(2,00)

 

 

 

Sau

2,00

 

 

 

 

0,00

2,00

 

 

0,00

2,00

Gris

1,10

 

 

 

0,90
(1,10)

 

 

 

 

 

 

Purke/råne

0,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kylling/kalkun

0,28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Opprinnelig sats i parentes.

Maksimalsatser:

  • Storfe 2,50
  • Lam 3,50
  • Gris 2,00