Omsetningsavgifter for 2019

(19.12.18) Landbruks- og matdepartementet har fastsatt satser for omsetningsavgift i 2019. For storfe, sau/lam og gris fastsetter departementet maksimalsatser, mens Omsetningsrådet fastsetter satsene gjennom året innenfor disse.

Satsene kan endres for andre halvår dersom det skjer endringer.

  1/1 28/1 4/3 22/4 5/8 16/9 30/9 Maksimal-
sats
Egg 0,70              
Storfe 1,00 0,40 1,10 0,30     1,30 2,00
Lam 3,10       2,10 3,10   4,00
Sau 3,10       2,10 3,10    
Gris 2,00             2,50
Purke/råne 0,50              
Kylling/kalkun 0,28              


Alle satser i kr/kg.

Økningen i maksimalavgiften på gris skyldes i hovedsak en vedvarende overproduksjon og at utkjøpsordningen for svineprodusenter i 2019 skal finansieres med midler fra omsetningsavgiften.