Om koronasituasjonen - Nortura

(Oppdatert 01.04.20) Her finner du lenker til informasjon om hva som gjelder i forbindelse med smittefare, driftsrelatert informasjon etc.

Dette må du som produsent huske på før/når dyretransporten kommer på gården:

  1. Hold avstand til sjåfør (1-2 meter). Det skal ikke håndhilses.
  2. La sjåfør ta seg av alt papirarbeid. Sjåfør skal fylle ut kjøreseddel / egenerklæring på grunnlag av muntlig info fra deg. Pass på at alle opplysninger stemmer og meld inn endringer så tidlig som mulig.
  3. Være nøye med håndhygiene.
  4. Rengjør håndtak/utstyr som sjåfør kan komme i kontakt med. 
  5. Dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon eller er pålagt begrensninger i kontakt med andre folk (karantene, isolasjon), må du skaffe bistand fra andre personer som ikke er pålagt kontaktbegrensninger, slik at utlasting av dyra kan bli gjennomført som ordinært.

Dette er sjåførens instruks for å redusere smittefaren i kontakt med produsenten:   

  1. Unngå nærkontakt/fysisk kontakt med personer (hold 1-2 meters avstand).
  2. Foreta all papirhåndtering etter muntlig informasjon fra produsent
  3. Være nøye med håndhygiene. Vask med såpe og vann når det er mulig, bruk Antibac når håndvask ikke er mulig.
  4. Ikke møte produsenter som er syke, i karantene eller isolasjon.

Rådene vil også gjelde når Nortura henter egg på gården.

Les mer i egen sak

Stell av dyr dersom du er syk, i karantene eller isolat
Dersom du er syk bør du forsøke så langt som råd å skaffe bistand til det daglige stellet av dyra fra friske personer. God beredskapsplanlegging er viktig for alle situasjoner der du selv kan bli forhindret fra å stelle dyra. Vi oppfordrer alle til å ta en gjennomgang av egne planer for avløsning ved sykdom. Dersom det ikke lar seg gjøre å skaffe bistand, har helsemyndighetene nå vurdert hvordan bønder i karantene eller isolering kan stella dyra.

Se nærmere info om dette på Mattilsynets sider

Veterinærinstituttet anbefaler også at personer som får påvist smitte begrenser sin kontakt med dyr. 

Ikke egentransport
For å begrense trafikken og smittefaren på våre slakterianlegg er det inntil videre ikke anledning for produsent å kjøre dyra sine selv til slakt.

Ingen signering på kjøresedler
For å begrense kontaktpunkt innfører vi fra 16. mars med samtykke fra Mattilsynet signaturfritak for produsent på kjøreseddel. Dyrebilsjåfør skal foreta all papirhåndtering. Pass på at alle opplysninger på kjøreseddel stemmer og meld inn endringer så tidlig som mulig.

Stopp i retur og begrenset nisje
Nortura må prioritere sine ressurser og produksjon og ha full fokus på å opprettholde forsyningsplikten. Vi har derfor stoppet mulighetene for å melde inn returslakt og nisjeslakt på Min Side - les mer.

Stengte medlemsbutikker
Alle våre medlemsbutikker er stengt for eksterne og medlemmer på alle våre fabrikker. Se lokalt for medlemsbutikker utenom anlegg som har egne restriksjoner.

Råd ved klipping av sau
Mattilsynet sier at saueklipping kan gjennomføres, og at saueklippere sidestilles med andre yrkesgrupper som må utføre nødvendig arbeid på gårder. Det betyr at saueklipper må innhente smittestatus hos eier før besøk. Dersom det er umulig å få gjennomført klipping før lamming, så kan sauen også klippes etter lamming - les mer.

Stopper ungdyrkåring
Vi stopper gjennomføring av ungdyrkåring fra og med 16. mars og inntil videre.

Trenger du rådgiving?
Alle våre rådgivere er tilgjengelig per telefon og kan yte rådgivning via telefon/Skype om du trenger det, du alene eller gruppe. Ta kontakt med oss!

Matforsyningen viktig for Nortura
Nortura har fullt fokus på å opprettholde forsyningsplikten sin av matvarer til forbrukerne - les mer.

Mattilsynet - ikke smitte fra dyr
Det er ingen mistanke om at kjæledyr eller husdyr kan utgjøre en smittekilde for covid-19 hos mennesker eller dyr. Du trenger derfor ikke være redd for å bli smittet av dyr - les mer.

God hygiene er alltid viktig
For deg som husdyrprodusent er det fortsatt de ordinære, daglige tiltakene med etterlevelse av god hygiene ved kontakt med dyr og å følge de rutinemessige smittebeskyttelsestiltakene i den daglige driften (bruk av smittesluser, renhold, håndvask med mer) som gjelder.

Informsjonen under lenkene i denne artikkelen vil bli oppdatert ved endringer.

Følg med - og ta vare på hverandre!