Stopp i retur og begrenset nisje

(Oppdatert 18.03.20) Nortura må prioritere sine ressurser og produksjon strengt pga av koronasituasjonen, det viktigste nå er å ha fullt fokus på å opprettholde forsyningsplikten av matvarer til forbrukerne. Vi har derfor stoppet mulighetene for å melde inn returslakt og nisjeslakt på Min Side.

Retur:
For retur er det ikke mulighet for slakting eller partering.

Nisje:
Vi oppfordrer nisjeprodusenter så langt som mulig fra å avstå å melde inn nisjeslakt. Hvis nisjeprodusenter allikevel velger å melde inn nisjeslakt må de kontakte Medlemssenteret.

Grunnet koronasituasjonen må vi ta forbehold om kapasitet på slakting, partering, utlevering og transport. Dette med bakgrunn i at det kan bli begrensninger fra fabrikk til fabrikk.

Kontakt Medlemssenteret for innmelding. 

Retur av slakt, nisjeslakt og medlemskjøp
 

Stengte medlemsbutikker

Alle våre medlemsbutikker stenges fra og med fredag 13. mars for eksterne og medlemmer på alle våre fabrikker.

 

Pressemelding om situasjonen

Se pressemelding om Nortura skal ivareta matforsyningen i Norge og Koronainformasjon fra Nortura som også ble utsendt som Eierbrev på e-post tirsdag 11. mars.