Svært god tilgang på fôringsdyr

Livdyrnytt fra Nortura – februar 2023

(15.02.23) Siden i høst har store deler av Nortura hatt utfordringer, utslakting og frigjøring av sluttfôringsplasser har ikke stått i forhold med innmelding av fôringsdyr.

Storfe og gris

Av: Odd Finnesand, fagsjef livdyr i Nortura

På samme tid må vi bare takke for den fleksibiliteten både selgere og kjøpere har vist. Våre livdyrformidlere, sammen med resten av tilførselskorpset prøver etter beste evne å finne løsninger. Om ikke innmeldinger er på samme nivå som i høst har store deler av Nortura utfordringer med overskudd av fôringsdyr ennå.

100% fôringsdyr-balanse gjennom året er nok rimelig umulig å få til. Flertallet i næringen vet at det meste av fôringsdyr fra ammeku kommer på høsten etter sluttført beitesesong. Litt ulikt i landet, men ennå er 50-80 % av fôringsdyra fra melkebesetninger. Innmeldinger av fôringsdyr fra melkebesetninger ser vi styres en del av telledatoer.

Svært mange sluttfôringsenheter foretrekker fôringsdyr i god vekst som klart er ferdig med melkefôring, da er også fôringsdyret på det mest robuste, og tåler transport og miljøskifte bra.

Bruk Min side

Nye nettløsning for innmelding/bestilling av fôringsdyr fungerer nå bra. Vi formidlere ønsker å oppfordre alle til å bruke Min side, det gir oss en god oversikt tidlig. Selv om markedsituasjon er bedre enn på den travleste sesongen i høst vil vi ennå en tid være avhengig av både din tålmodighet og fleksibilitet.

Den lange gode tanken må være at vi klarer å balansere dette slik at sluttproduktet er tilførsler av slakt når våre forbrukere ønsker det ferskt i butikken!

Status storfe

Fôringsdyr

Ennå noe overskudd i store deler av landet. Kun deler av Sør-Vestlandet som har en skjør balanse.

Avlsdyr melk

Noe overskudd av drektige og lakterende i Sør-Vest. Balanse til noe underskudd i Øst/Innlandet, underskudd i Nord og ca. balanse i Midt. God tilgang av rekrutteringsdyr (kalv/ungkviger) i det meste av landet. Meld inn via Min side, markedet lever litt fra uke til uke.

Avlsdyr kjøttfe

Gode innmeldinger i hele landet, men her er mange raser og kategorier. Det kan være akkurat dine dyr som etterspørres. Men det er ingen garanti for avsetning, så dere må ha en «plan B».

Status gris

Smågris

Det er omtrent balanse i hele landet. Etter en periode med noe underskudd i Øst/Innlandet har dette balansert seg igjen. Så må vi huske at SPOT-marked utgjør en begrenset andel (20-30%) av vår formidling. Også her vil vi oppfordre alle til å bruke ny nettløsning – Min side!

Avlsdyr

Et marked der det aller meste går på faste avtaler, og oppleves til å være i balanse. Nortura har svært dyktige avlsbesetninger, både formering- og foredlingsbesetninger. Det er en god ide for alle å løfte genetisk verdi på egen besetning.

Det er dokumentert mange ganger at mordyr med god genetikk har et klart forsprang, og gir et godt økonomisk bidrag. Mange av våre avlsbesetninger har ledig kapasitet til å inngå nye fastavtaler for levering av små, ubedekte- eller drektige purker.

Kontakt våre rådgivere/formidlere!

Generelt

Mange har sett og funnet nye nettløsninger for livdyr på Min side. Så langt er følgende lansert:

  • Kjøp/salg, direktelevering fôringsdyr
  • Kjøp/salg, direktelevering avlsdyr kjøtt
  • Kjøp/salg, direktelevering avlsdyr melk
  • Kjøp/salg, direktelevering smågris

Etter en del betydelige motbakker er også «minimums-løsning» for avlsdyr gris lansert.

Det jobbes nå med å finne passende tid til å gjennomgå denne med våre avlsbesetninger. Det kommer en møteserie om våre andre nettløsninger. Da ser vi for oss Teamsmøter fordelt fra morgen til kveld slik at alle kan finne et passende tidspunkt.