Tilgang til Min side for tidligere medlemmer

(20.06.19) Vi har nå åpnet tilgang til Min side for deg som er tidligere medlem i Nortura. Dette gjør at du kan se oversikt over din medlemskapitalkonti og hva du har innestående i selskapet som egenkapital.

Logg inn på Min side med ditt produsentnummer og passord (se bildet under av hovedsiden).

Din medlemskapital viser i åpningsvinduet, og ved å åpne "Info om medlemskapital" får du opp dine Årsoppgaver som viser medlemskapital og eventuelt andelsinnskudd.

Tidligere medlemmer/medlemmer som var pensjonister ved kommunesammenslåingene som har vært gjennomført de siste årene er ikke blitt konvertert til nye produsentnummer i våre interne systemer, og gamle produsentnummer finnes ikke i Produsentregisteret.

Om, og når vi kan konvertere produsentene som har medlemskapital til dagens produsentnummer kan vi dessverre ikke si nå.

Logg inn på Min side