Søk:

Verktøylinje

Utbetaling av kvantumstillegg 2. tertial gris

(20.09.17) Fredag utbetales ca 17,6 mill kr i kvantumstillegg for gris. Satsen for a-konto utbetalingen er basert på årsleveransen i fjor.

Kvantumstillegget utbetales etterskuddsvis tre ganger i året, hver 4. måned. Det skjer med to a-konto utbetalinger og et årsoppgjør på nyåret. På årsoppgjøret legges leveransen det aktuelle året til grunn og tidligere utbetalt a-konto trekkes fra.

Det er kun gris som avregnes tertialvis, storfe og fjørfe er gått helt ut av ordningen, mens småfe beregnes kun ved årsoppgjør. Egg avregnes forløpende gjennom året, og med en sluttberegning på nyåret.

Satsen for gris beregnes etter antall levert i 2016, minimum 500 stk i 2016, og minimum 25 stk leverte i perioden kreves for å få a-konto utbetaling. Viser for øvrig til våre leveringsvilkår.

Spørsmål kan rettes til ditt medlemssenter eller på e-post til medlem@nortura.no.