Vi søker damer i Agder

(03.02.20) Er du dame og vil lære mer om ammekuproduksjon? Da er du den vi søker.

Kalver

Sammen med NLR og Storfekjøttprosjektet i Agder starter vi egen faggruppe kun for damer med tema "Ammekua gjennom året". Vi møtes 5-6 ganger i løpet av året og tar opp aktuelle og viktige temaer knyttet til ammekuproduksjonen.

Følgende temaer vil bli berørt:

  • Kalving
  • Beiteslipp og beitekvalitet
  • Avl, bedekning og valg av okse
  • Slått og fôrkvalitet
  • Innsett og fraskilling av kalven
  • Holdvurdering og fôring gjennom vinteren

Vi ønsker en egen gruppe kun med damer, og den er åpen for alle som er interessert i ammeku, men vi vil legge oss på et grunnleggende nivå.

Deltakeravgift: 2000kr

Påmeldingsfrist 17. februar, vi starter opp med første møte i mars.

Kontakt Hildur Elisabeth Brøvig på e-post hildur.brovig@nortura.no tlf. 950 20 392 eller Josefa Andreassen Torp, jat@nlr.no  tlf. 907 66 313.