Rapport fra produsentbesøk / produsenthenvendelse

Dette er et skjema for tillitsvalgte i Nortura SA for å sende inn rapport fra produsentbesøk eller produsenthenvendelser til ansvarlig organisasjonsleder for området.

Fyll først inn ditt eget navn og kontaktinformasjon om vi behøver mer informasjon fra deg. Du vil få kopi på e-post av rapporten du sender inn.

Under fylles inn hvem henvendelsen gjelder, og opplysninger som er nødvendig for å følge opp rapporten:

Følgende ble diskutert/orientert om:

Om du har krysset over, og det er vedlegg som sendes i tillegg til skjema så må de sendes på e-post