Sesongmøte småfe – lammesesongen 24, Eikefjord

aug
Vidar Knapstad

Sesongmøte sau

Informasjon om slaktesesongen, ved Johannes Nedrebø

Vel møtt!