Sesongmøte småfe – lammesesongen 24, Lindås

aug
Ove Holmås

Sesongmøte sau

Informasjon om slaktesesongen, ved Johannes Nedrebø

Vel møtt!