Søk:

Du er her: Hovedsiden / Organisasjon / Kontaktinfo /Region Øst

Verktøylinje

Kontaktpersoner region Øst

Nortura Medlem, Egg og Ruging har følgende kontaktpersoner i region Øst, Karin Røhne er regionsjef og har i tillegg fagansvar for gris i Nortura.

Karin Røhne, regionsjef Øst, fagansvar gris i Nortura

Kontorsted: Nortura Rudshøgda

Tlf: 62 36 27 18
Mob: 905 71 098
E-post

Asgeir Svendsen, fagsjef storfe

Kontorsted: Nortura Oslo, hovedkontor

Mob: 918 44 935
E-post

Børge Slettebø, organisasjonsleder

Kontorsted: Nortura Tønsberg

Mob: 900 92 989
E-post

Terje Nilsen, tilførselsleder gris, medlemssenterleder Tønsberg

Kontorsted: Nortura Tønsberg

Mob: 970 18 969
E-post

Erling Skurdal, tilførselsleder småfe

Kontorsted: Nortura Rudshøgda

Mob: 900 91 319
E-post

Maren Moseng Stumlien, tilførselsleder storfe region Øst, rådgiver storfe, Ringsaker, Gausdal, Øyer og Lillehammer.

Kontorsted: Nortura Rudshøgda

Mob: 975 83 446
E-post

Arne Frogner, medlemssenterleder Rudshøgda, livdyransvarlig

Kontorsted: Nortura Rudshøgda

Tlf: 62 36 27 17
Mob: 950 53 932
E-post

Øyvind Froknestad, spesialrådgiver bygg storfe (hele landet)

Kontorsted: Nortura Rudshøgda

Mob: 911 78 106
E-post

Espen Kvålshagen, spesialrådgiver bygg til sau og storfe (hele landet)

Kontorsted: Nortura Rudshøgda

Tlf. 417 31 139
E-post

Audun Skomsøy, spesialveterinær gris

Kontorsted: Nortura Tønsberg

Mob: 918 88 862
E-post

Eli Maria Stenklev, spesialveterinær gris

Kontorsted: Nortura Rudshøgda

Mob: 979 77 252
E-post

Mari-Janne Rasmussen, rådgiver gris

Kontorsted: Nortura Tønsberg

Tlf: 23 05 98 27
Mob: 951 11 366
E-post 

Eli Berven, rådgiver gris, nybrukerkoordinator

Kontorsted: Hjemmekontor/Nortura Rudshøgda

Mob: 918 29 063
E-post

Stine Bleken Eid, rådgiver gris

Kontorsted: Nortura Rudshøgda

Mob: 951 22 277
E-post

Tone Sæter, varestrømsrådgiver gris

Kontorsted: Nortura Tønsberg

Mob: 918 93 133
E-post

Karl-Torstein Torp, tilførselsarbeider gris

Kontorsted: Nortura Tønsberg

Mob: 952 76 788
E-post

Dag Henry Nilsen, livdyrformidler gris

Kontorsted: Nortura Tønsberg

Tlf: 33 72 60 86
Mob: 908 50 897
E-post

Morten Sakshaug, livdyrformidler storfe

Kontorsted: Nortura Rudshøgda

Tlf: 62 36 27 16
Mob: 988 81 971
E-post

Ingeborg Ruud-Olsen, livdyrformidler storfe

Kontorsted: Nortura Rudshøgda

Tlf: 62 36 27 21
E-post

Siv Kari Svendsen Nordseth, livdyrformidler storfe

Kontorsted: Nortura Rudshøgda

Tlf: 62 36 27 75
Mob: 911 69 002
E-post

Hilde Mangerud, livdyrformidler storfe

Kontorsted: Nortura Rudshøgda

Tlf: 62 36 27 04
Mob: 907 89 341
E-post

Trond Alm, rådgiver alle dyreslag

Kontorsted: Nortura Rudshøgda

Mob: 901 37 994
E-post

Geir Olav Hagen, rådgiver alle dyreslag

Kontorsted: Nortura Otta

Mob: 918 40 210
E-post

Stein Ivar Skreden, rådgiver storfe Gudbrandsdal

Kontrosted: Nortura Otta

P.t. sykemeldt

Kjersti Norin, rådgiver/tilførselsvarlig Østerdalen

Kontorsted: Nortura Tynset

Mob: 901 85 079
E-post

Øystein Havrevoll, spesialrådgiver storfe

Kontorsted: Nortura Rudshøgda

Tlf: 62 36 27 98
Mob: 917 30 609
E-post

Bjørg Granberg, rådgiver storfe, Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler, Åsnes + Hamar, Løten, Stange, Elverum, Trysil, Åmot

Permisjon fra 3. januar 2018

Kontorsted: Nortura Rudshøgda

Mob: 900 95 697
E-post

 

Nora Sandberg (vikar for Bjørg Granberg) rådgiver storfe, Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler, Åsnes + Hamar, Løten, Stange, Elverum, Trysil, Åmot + Ringsaker.

Kontorsted: Nortura Rudshøgda

Mob: 991 55 210
E-post

Johan Kopland, rådgiver storfe, Vikersund, Åmot, Skotselv, Krøderen, Noresund, Prestfoss, Eggedal, Solumsmoen, Røyse, Nes i Ådal, Sokna, Hallingby, Tyristrand, Hønefoss

Kontorsted: Hjemmekontor

Mob: 415 63 091
E-post

Grethe Ringdal, rådgiver storfe Hallingdal, Valdres, Nore og Uvdal, Flesberg og Rollag

Kontorsted: Hjemmekontor

Mob: 991 59 210
E-post

Elisabeth Kluften, spesialrådgiver storfe

Kontorsted: Nortura Oslo, hovedkontor

Mob: 918 34 180
E-post

Are Sæthre, rådgiver storfe

Kontorsted: Nortura Tønsberg

Mob: 918 32 896
E-post

Morten Ueland, livdyrformidler storfe

Kontorsted: Nortura Tønsberg

Mob: 913 07 878
E-post

Liv Astrid Varlo, rådgiver storfe

Kontorsted: Hjemmekontor

Mob: 481 92 911
E-post

Natalie Mørken, rådgiver storfe

Kontorsted: Nortura Tønsberg

(p.t. sykmeldt)

Trond Johansen, rådgiver storfe

Kontorsted: Nortura Sarpsborg

Tlf: 69 96 39 71
Mob: 905 61 378
E-post

Vinni Foss, rådgiver småfe

Kontorsted: Nortura Gol

Tlf: 32 02 96 05
Mob: 990 22 805
E-post

Torhild Sisjord, rådgiver småfe

Kontorsted: Bygdesentralen, Hjartdal, 3690 Hjartdal

Mob: 902 04 121
E-post

Toril Hårdnes, rådgiver småfe

Kontorsted: Hjemmekontor Alvdal

Mob: 416 31 205
E-post

Terje Bakken, rådgiver småfe

Kontorsted: Nortura Rudshøgda

Tlf: 62 36 27 85
Mob: 950 60 928
E-post

Eirik Kolbjørnshus, rådgiver småfe og bygg til sau

Kontorsted: Hjemmekontor, Rogne i Valdres

Tlf: 906 36 310
E-post