Kontaktpersoner region Øst og Innlandet

Nortura Medlem og Råvare har følgende kontaktpersoner i region Øst og Innlandet.

Terje Nilsen, tilførselsleder region Øst

Kontorsted: Nortura Tønsberg

Mob: 970 18 969
E-post

Marianne Myki, tilførselsleder region Innlandet

Kontorsted: Nortura Rudshøgda

Tlf. 62 36 28 33
Mob: 480 27 385
E-post

Børge Slettebø, organisasjonsleder Øst/Innlandet

Kontorsted: Nortura Tønsberg

Mob: 900 92 989
E-post

Elisabeth Kluften, spesialrådgiver og fagsjef storfe region Øst

Kontorsted: Nortura Oslo, hovedkontor

Mob: 918 34 180
E-post

Audun Skomsøy, spesialveterinær gris

Kontorsted: Nortura Tønsberg

Mob: 918 88 862
E-post

Eli Maria Stenklev, spesialveterinær gris

Kontorsted: Nortura Rudshøgda

Mob: 979 77 252
E-post

Mari-Janne Rasmussen, rådgiver gris

Kontorsted: Nortura Tønsberg

Tlf: 23 05 98 27
Mob: 951 11 366
E-post 

Eli Berven, rådgiver gris, nybrukerkoordinator i Nortura

Kontorsted: Hjemmekontor/Nortura Rudshøgda

Mob: 918 29 063
E-post

Stine Bleken Eid, rådgiver gris

Kontorsted: Nortura Rudshøgda

Mob: 951 22 277
E-post

Tone Sæter, varestrømsrådgiver gris

Kontorsted: Nortura Tønsberg

Mob: 918 93 133
E-post

Karl-Torstein Torp, tilførselsarbeider gris

Kontorsted: Nortura Tønsberg

Mob: 952 76 788
E-post

Morten Sakshaug, livdyrformidler storfe (permisjon 50 %)

Kontorsted: Nortura Rudshøgda

Tlf: 955 18 456 (ikke SMS) 
Mob: 988 81 971
E-post

Ingeborg Ruud-Olsen, livdyrformidler storfe

Kontorsted: Nortura Rudshøgda

Tlf: 62 36 27 21
Mob: 415 28 605
E-post

Siv Kari Svendsen Nordseth, livdyrformidler storfe

Kontorsted: Nortura Rudshøgda

Tlf: 955 18 467 (ikke SMS) 
Mob: 911 69 002
E-post

Hilde Mangerud, livdyrformidler storfe (permisjon)

Kontorsted: Nortura Rudshøgda

Geir Kristian Stenseth, livdyrformidler gris

Kontorsted: Nortura Rudshøgda

Tlf: 955 18 491 (ikke SMS) 
Mob: 916 65 312
E-post

Trond Alm, rådgiver storfe

Kontorsted: Nortura Rudshøgda

Mob: 901 37 994
E-post

Geir Olav Hagen, rådgiver storfe

Kontorsted: Nortura Otta

Mob: 918 40 210
E-post

Kjersti Norin, rådgiver småfe og storfe

Kontorsted: Nortura Tynset

Mob: 901 85 079
E-post

Bjørg Granberg, rådgiver småfe og storfe (permisjon til 1.1.2021)

Kontorsted: Nortura Rudshøgda

Synnøve Kjeserud, rådgiver småfe og storfe (vikar for Bjørg Granberg)

Kontorsted: Nortura Rudshøgda

Mob: 919 99 752
E-post

Nora Sandberg, rådgiver

Kontorsted: Nortura Rudshøgda

Tlf: 955 18 460 (ikke SMS) 
Mob: 991 55 210
E-post

Johan Kopland, rådgiver småfe og storfe

Kontorsted: Hjemmekontor

Mob: 415 63 091
E-post

Grethe Ringdal, rådgiver småfe og storfe 

Kontorsted: Hjemmekontor

Mob: 991 59 210
E-post

Eirin Sveahaugen, rådgiver småfe og storfe 

Kontorsted: Hjemmekontor/Nortura Otta

Mob. 971 99 421
E-post

Morten Ueland, rådgiver og livdyrformidler storfe

Kontorsted: Nortura Tønsberg

Tlf: 955 18 457 (ikke SMS) 
Mob: 913 07 878
E-post

Jenny Aske, livdyrformidler

Kontorsted: Nortura Tønsberg

Tlf: 955 18 486 (ikke SMS) 
Mob: 971 10 553
E-post

Liv Astrid Varlo, rådgiver storfe

Kontorsted: Hjemmekontor

Mob: 481 92 911
E-post

Natalie Mørken, rådgiver storfe (permisjon til 1.4.2021)

Kontorsted: Nortura Tønsberg

Torhild Sisjord, rådgiver småfe

Kontorsted: Bygdesentralen, Hjartdal, 3690 Hjartdal

Mob: 902 04 121
E-post

Toril Hårdnes, rådgiver småfe

Kontorsted: Hjemmekontor Alvdal

Mob: 416 31 205
E-post

Eirik Kolbjørnshus, rådgiver småfe 

Kontorsted: Hjemmekontor, Rogne i Valdres

Tlf: 906 36 310
E-post