Kontaktpersoner Tilførselsområde Agro

Nortura Råvare og Medlem har følgende kontaktpersoner i Tilførselsområde Agro.

Siri Kvam Haugland, tilførselsleder alle dyreslag

Kontorsted: Nortura Forus

Mob: 928 85 919
E-post

Øyvind Hebnes

Øyvind Hebnes, organisasjonsleder Agro og Vest 

Kontorsted: Nortura Forus

Tlf: 908 28 531
E-post

Bengt Egil Elve, fagansvarlig storfe 

Kontorsted: Nortura Forus

Mob: 906 21 201
E-post

Odd Finnesand

Odd Finnesand, livdyrsjef i Nortura

Kontorsted: Nortura Forus

Tlf: 955 18 462 (ikke SMS) 
Mob: 913 19 980
E-post

Hildur Elisabeth Brøvig, rådgiver storfe i Agderfylkene

Kontorsted: Hjemmekontor

Mob: 950 20 392
E-post

Marit Elise Smith Eidet, rådgiver småfe Agder, 50 % stilling (mandag, tirsdag, delvis onsdag)

Kontorsted: Hjemmekontor, Heisel 9, 4706 Vennesla

Mob: 928 87 993
E-post

Hege Gaudernack Tønnesen

Hege Gaudernack Tønnesen, rådgiver gris

Kontorsted: Nortura Forus

Mob: 954 51 340
E-post

Eirik Håvarstein, rådgiver gris

Kontorsted: Nortura Forus

Tlf: 52 87 79 26
Mob: 913 18 847
E-post

Marie Nøkling, spesialveterinær gris 

Kontorsted: Nortura Forus

Mob: 913 30 563
E-post

Katrine Hauso

Katrine Hauso, storfekjøttkontroll område Sandeid og Forus/Egersund

Mob: 476 75 411 
E-post

Stian Espedal

Stian Espedal, rådgiver småfe

Kontorsted: Nortura Forus

Mob: 979 58 151
E-post

Karin Fuglestad, rådgiver storfe

Kontorsted: Hjemmekontor / Nortura Forus

Mob: 480 11 629
E-post

Torill Undheim, livdyrformidler kjøttfe

Kontorsted: Nortura Forus

Tlf: 955 18 478 (ikke SMS) 
Mob: 957 92 107
E-post

Øystein Bjelland

Øystein Bjelland, rådgiver Sauekontrollen

Kontorsted: Hjemmekontor, Randøy Ring 110, 4130 Hjelmeland

Mob: 992 56 458
E-post

Herbjørn Haugland

Herbjørn Haugland, livdyrformidler

Kontorsted: Nortura Forus

Tlf: 907 99 148
E-post

Rune Gjersdal

Rune Gjersdal, livdyrformidler

Kontorsted: Nortura Forus

Tlf: 900 39 686
E-post
Vibeke Surdal

Vibeke Surdallivdyrformidler

Kontorsted: Nortura Forus

Tlf: 957 00 856
E-post