Søk:

Du er her: Hovedsiden / Organisasjon /Markedsregulering

Verktøylinje

Markedsregulering

Nortura har siden 1936, da Omsetningsloven ble vedtatt, på vegne av myndighetene hatt ansvaret for markedsregulering av kjøtt.

Oppgaver som markedsregulator
I markedsreguleringsansvaret ligger å sikre forsyningen av kjøtt over hele landet og å regulere markedet slik at det er balanse mellom tilbud og etterspørsel.

I 1950 fikk dessuten Nortura, sammen med de øvrige økonomiske organisasjonene i landbrukssamvirket, i oppgave å ta ut de priser i markedet som Staten og Norges Bondelag og Norsk Bonde og Småbrukarlag blir enige om i jordbruksavtalen, dersom markedsforholdene tillater dette.

I dag er det Nortura, Norske Felleskjøp og Tine som ivaretar markedsregulatorrollen på sine respektive områder.

Tiltak for markedsregulering
Tiltak for å regulere markedet er blant annet å stimulere kjøttproduksjonen hvis den er mindre enn etterspørselen i markedet, og sørge for tiltak for å hindre overproduksjon hvis produksjonen er større enn etterspørselen.

I tillegg brukes import og eksport som virkemidler for å balansere tilbud og etterspørsel i det norske markedet.

» Les mer om Markedsregulering - for balansens skyld (.pdf)

Finansiering
Tiltakene finansieres ved at bøndene trekkes et fastsatt beløp pr kg kjøtt i prisen de får for slaktedyr. Beløpet fastsettes av Omsetningsrådet.

Omsetningsrådet
Omsetningsrådet er sammensatt av representanter for myndighetene, forbrukerne, faglagene, samvirkeorganisasjonene, industrien og handelen.  

Totalmarked kjøtt og egg har det operative ansvaret for markedsregulering.
 

 

Artikler:

 • Planlagt gjennomsnittlig engrospris 2. halvår 2017

  Planlagt gjennomsnittlig engrospris 2. halvår 2017

  (24.05.17) Konsernstyret i Nortura fastsatte denne uka Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, lam og egg for 2. halvår 2017 innenfor volummodellen.

 • Planlagt gjennomsnittlig engrospris 1. halvår 2017

  Planlagt gjennomsnittlig engrospris 1. halvår 2017

  (25.10.16) Konsernstyret i Nortura fastsatte 24. oktober Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, lam og egg for 1. halvår 2017 innenfor volummodellen.

 • Planlagt gjennomsnittlig engrospris for 2. halvår 2016

  Planlagt gjennomsnittlig engrospris for 2. halvår 2016

  (25.05.16) Konsernstyret i Nortura fastsatte mandag 23. mai den planlagte gjennomsnittlig engrospris for storfe, lam og egg for 2. halvår 2016 innenfor volummodellen.