Nyheter/pressemeldinger

Her finner du nyhetsartikler med aktuelt stoff for medlemmene samt pressemeldinger fra Nortura.

Nyheter spesielt for de enkelte dyreslag finner du i "Siste nytt" på dyreslagets sider.

Du kan nå abonnere på nyheter spesifikt for ditt dyreslag her på Nortura Medlem.
Gå til » Nyhetsbrev for å abonnere.

 • Landbrukets Dataflyt har nedetid fra kl 14 mandag

  (19.05.19) Landbrukets Dataflyt er i ferd med å produksjonssette en ny hovedversjon av programvaren for autentiseringstjenesten, og i den forbindelse vil DNS-pekere endres og servere restartes flere ganger fra kl 14:00 mandag 20. mai. Arbeidet skal etter planen være avsluttet kl 16:00.

 • Noen råd i siloslåtten – oppdatert fagartikkel

  (15.05.19) Surfôrkvaliteten er avgjørende for resultatet i kjøttproduksjonen. En kan alltids kompensere dårlig grovfôrkvalitet med mer kraftfôr, men du verden så mye lettere det er å oppnå god tilvekst når grovfôret er godt.

 • Sterkt påskesalg

  (Sist endret 13.05.19) Ekstra stå-på innsats gjennom hele verdikjeden bidro til godt salg og høy leveringsgrad i påska.

 • Transport av storfe i to høgder

  (09.05.19) Dyrebilar som kan transportere i to høgder har gode føresetnader til å sikre god dyrevelferd for storfe under transport konkluderer Animalia. 

 • Slepp kyrne ut, det er vår!

  (08.05.19) Så langt byr våren på gode beiteforhold, men stort sett er det sauer og lam som får koma ut. Nortura-rådgivar Erling Eggebø etterlyser meir storfe i landskapet. 

 • BRSV og BCoV – kontrollprogram – hvorfor?

  (06.05.19) Kontrollprogrammet for de to virussjukdommene Bovint Respiratorisk Syncytialvirus (BRSV) og Bovint Coronavirus (BCoV) bygger på to hovedprinsipper; bedre smittebeskyttelse i storfebesetningene generelt og kartlegging av smittestatus i den enkelte besetning.

 • Prognosen 2019 – Stort overskudd av egg, ytterligere bedring for gris

  (03.05.19) Den nye prognosen for 2019 viser en ytterligere bedring i markedsbalansen for gris som følge av nedjustert produksjon. For sau og lam viser prognosen som tidligere en liten underdekning i 2019, men korrigert for reguleringslager er det fortsatt overskudd, særlig av sau. Også for storfe viser prognosen en liten underdekning. For egg viser prognosen fortsatt et stort overskudd.