Full dekning av norsk storfe – likevel åpnet for import

(21.10.21) I markeds-spalten på vår side i Bondebladet så har dekningen på storfe stått på 100 % uke etter uke, da er det mange som lurer på hvorfor det likevel er åpent for import. Vi har gitt et svar på «Norturafamilien» (facebook-gruppe for Norturamedlemmer) der spørsmål har kommet, men ser også behovet for å informere bredere om dette.

Storfeslakt

Det er Nortura Totalmarked som setter markedsdekningen hver uke og tallet gjelder totalmarkedet.

Nortura Totalmarked sier at grunnen for at dekningen er 100 % på storfe er at importen er åpen. De aktører som benytter import bestiller mindre storfe og derfor er dekningen 100 % av det som er bestilt, inkl. Nortura sitt behov. Uten importåpning ville bestillingene gått opp og dekningen ligget betydelig lavere, antydet på 80-90 %.

I perioder med en reell underdekning i markedet anmoder Nortura om at det åpnes opp for at det suppleres med noe import. Det er forventet at vi som markedsregulator har god oversikt over det reelle behovet slik at perioder med nedsatt toll ikke blir lengre enn nødvendig.

Nortura Totalmarked Import

Innhold på vår Nortura-side i Bondebladet