Høsten er en hektisk og morsom tid – men vi trenger din hjelp!

(07.09.21) Småfesesongen er i full gang, det betyr lange og travle dager for veldig mange ansatte i Nortura.

LOGO

Det er særdeles viktig for hele verdikjeden at transportplanleggerne får god nok tid til å planlegge for neste ukes inntransport slik at inntransporten og slaktelinjene kan gå så effektivt som mulig. For å løse disse oppgavene best mulig er det behov for å skjerme planleggerne spesielt tirsdag, onsdag og torsdag frem til kl. 12.00.
 
Du kan som leverandør hjelpe oss med å bidra til dette.

Vi vet at det er behov for avklaringer og at det kan skje endringer knyttet til innmeldingene dine. Det være seg om du har hastedyr, du må bytte dyr, eller at antall innmeldte dyr må justeres.
 
Når du har behov for å snakke med oss om denne type endringer ber vi om at du ringer direkte til Nortura Medlemssenter på telefon 95 51 84 00.  
 
NB! Lammeringsledere skal fortsatt kontakte transportplanlegger direkte i de områdene der det er gjort avtale om dette.
 
Medlemssenter kan svare ut en del spørsmål direkte, og de koordinerer og sørger for avklaringer med lokale planleggere når det er nødvendig.
 
På grunn av den økte aktiviteten i sesongen kan det bli noe forsinkelse i oversikt på slakteleveranser på Min Side og i utsendelse av avregningsbrevet. Dette vil ikke påvirke selve oppgjøret da utbetalingen vil skje som normalt 12 dager etter hentedag.
 
Vi minner også om at du som produsent kan bidra til hjelpe oss å redusere arbeidsbelastningen i denne hektiske perioden. Det gjør du ved å passe på at dyra dine er riktig merket i hht. til merkeforskriften og med riktig signalmerke (småfe). Ved å huske og sende med returskjema (slakt og returskinn) og levere ferdigutfylt egenerklæringsskjema til sjåføren. 
 
Vi vet også at det er stor pågang til medlemssenteret på telefon om dagen. Vi minner om at her har du også mulighet til å velge ved tastetrykk at vi ringer deg tilbake.
 
Ved å hjelpe hverandre vil vi sammen klare å løse de arbeidsoppgavene vi i fellesskap har til beste for deg som eier og leverandør til Nortura.
 
Med vennlig hilsen 
 
Karin Røhne, Leder for tilførsel og rådgivning
Monika Solberg, Leder for Nortura Medlemssenter og Inntransport