Klimakalkulatoren utvider med nye produksjoner og funksjoner

(04.12.21) Landbrukets klimakalkulator utvider, og skal nå også gjelde ammeku, potet og kylling.

Storfe på båsen

Klimakalkulatoren er et digitalt verktøy som gir bonden oversikt over klimagassutslipp fra produksjon på gården. Basert på dette kan bonden kartlegge hvilke muligheter som finnes for å redusere utslipp, men også planlegge drifta og bruk av gårdens ressurser på en god måte. Nå utvider kalkulatoren fra melk, korn og svin, til også å gjelde ammeku, kylling og potet.

– Kalkulatoren er et godt verktøy for å styrke ressursbruken på gården, gjøre smarte valg i drifta, unngå svinn og styrke driftsresultatet, sier Egil Christopher Hoen, 1. nestleder i Norges Bondelag.

Målet er at så mange bønder som mulig er med på klimaarbeidet. Hoen sier det finnes flere gode grunner til å ta i bruk kalkulatoren.

– Landbruket er forpliktet til reduksjon av utslipp og økt karbonopptak gjennom klimaavtalen med staten. Men det er også økonomisk lønnsomt for bonden å drive klimasmart, understreker Hoen.

Beregningene er bondens

Klimakalkulatoren tar utgangspunkt i bondens egen data. Har man et godt datagrunnlag får man derfor et resultat som gjenspeiler gårdens produksjon og som gir et godt utgangspunkt for å finne frem til tiltak som kan redusere utslippene av klimagasser. Disse tiltakene vil også bidra til enda bedre ressurskartlegging og styring av drifta på gården. Beregningene er i utgangspunktet kun tilgjengelig for bonden selv.

– Det er kun bonden som får innsyn i eget resultat og bonden må aktivt samtykke dersom hun for eksempel vil dele resultatene med en landbruksrådgiver, sier Hoen.

Les mer på www.klimasmartlandbruk.no samt på hjemmesider og andre digitale verktøy hos de fleste landbruksorganisasjonene.