Nødvendig å oppklare enkelte feil og misforståelser

(02.05.24) Etter flere medieutspill den siste tiden vedrørende eggsituasjonen, er det nødvendig å oppklare enkelte feil og misforståelser.

Eggbrett

Tirsdag denne uken ba Høyre og Venstre om at Nortura begynner å importere egg for å supplere den norske produksjonen i en situasjon med for lite egg.

Som markedsregulator anmodet vi for et år siden om åpning av import, nettopp for å håndtere situasjonen vi står i i dag. Det betyr at alle aktører som vil kan importere egg. Også dagligvarebutikkene. Regelverket er satt av politikerne og Oslo tingrett slo før påske fast at Nortura følger dette til punkt og prikke.

Det er også skapt et inntrykk av at Nortura er skyld i at Coop har for lite egg i sine butikker.

– Nortura er ikke leverandør av egg til Coop, de kjøper sine egg fra andre leverandører, sier Matilda Aronsson, senior kommunikasjonsrådgiver i Nortura.

Det produseres for lite egg i Norge, og det vil trolig være et lite underskudd av egg gjennom 2024 som vil bli dekket av import frem til nye produsenter er på plass.

– Norge trenger flere eggprodusenter. I et forsøk på å rekruttere flere har Nortura økt prisen vi betaler for eggene til våre produsenter. Vi håper at dette fører til at flere etablerer seg og at eggproduksjonen går opp og leveransene fra Nortura øker, avslutter Aronsson.