Nortura blir deleier i Steinsland & Co

(24.01.22) Familien Steinsland på Jæren selger to tredel av aksjene i Steinsland & Co til Nortura. Nortura blir dermed deleier i rugeriselskapet sammen med familien Steinsland.

Norturas kontor på Løren i Oslo

Steinsland & Co er en ledende rugeribedrift og leverandør av kyllinger og unghøner som skal produsere konsumegg for norske forbrukere.

Familien Steinsland som har drevet virksomheten siden starten fortsetter i selskapet, både som eiere og ansatte. De har ambisjoner om å fortsatt ha nøkkelroller og være aktive i den videre driften.

– Dette vil sikre den videre utviklingen av norsk eggproduksjon. Målet er at både eksisterende og nye eggprodusenter skal få et enda bedre tilbud av verpehøner. Det å ha en solid aktør i ryggen gir utviklingsmuligheter og baner veien for ytterligere satsing på kvalitet, dyrevelferd og -helse, sier daglig leder Nils Steinsland i Steinsland & Co.

Norskproduserte egg har en helt unik posisjon i verden ved at norsk landbruk, som en av få i verden, produserer egg uten salmonella. For Nortura svarer dette kjøpet ut behovet for ytterligere å bidra til å styrke posisjonen til norske egg. Nortura ser synergier mellom egen kompetanse og Steinsland & Co.

– Omgivelsene stiller stadig nye krav til kvalitet, miljø, dyrevelferd og -helse. Målet med samarbeidet er blant annet å investere i ny teknologi som sorterer ut hanekyllingene tidlig i rugeprosessen når en robust metode for dette foreligger, sier Trine Hasvang Vaag som er styreleder i Nortura.

Steinsland & Co er en familiebedrift som ble etablert i 1953, og som driver rugeri og oppal av unghøner på Bryne i Rogaland. I dag er det andre og tredje generasjon som eier og drifter selskapet. Steinsland omsetter for drøyt 50 millioner kroner, og beskjeftiger 11 årsverk fordelt på 15 ansatte.

– Dette er livsverket til familien, og vi har alltid kjent det som et privilegium å få være en del av norsk matproduksjon. Vi er spente, og gleder oss til dette samarbeidet. De siste årene har vi sett økt konsolidering i landbruket, både nasjonalt og internasjonalt. Med Nortura om bord, er vi trygge på at vi har fått en partner med et felles verdigrunnlag og et mål om å styrke posisjonen til norske egg, dyrevelferd og dyrehelse fremover, samt en partner med felles langsiktig tilnærming til norsk eggnæring, sier Steinsland.

De siste tiårene har virksomheten strategisk posisjonert seg for å minske smitterisiko og sikre den unike norske fjørfehelsen. Steinsland sine avdelinger har god geografisk spredning, og strekker seg fra Bryne i vest til Lyngdal i sør.

Steinsland klekker omtrent 70 prosent av alle norske verpehøner i sitt rugeri. 20 prosent av kyllingene blir oppdrettet til unghøner i egne anlegg før de blir solgt videre til eggprodusenter. De resterende daggamle kyllingene fra Steinsland sitt rugeri blir i dag solgt til ni oppdrettere som er lokalisert i Nordland, Trøndelag, Vestfold og Telemark, Viken, Rogaland og Vestland.

Norturas aksjekjøp skal godkjennes av Konkurransetilsynet.

Relatert informasjon

Relatert informasjon (ekstern)