Nortura ferdigstiller omfattende IT-implementering

(21.04.21) Nortura har sluttført en omfattende innføring av styringssystemet SAP. Nytt system moderniserer driften i industrikonsernet.

– Dette er en solid teknisk grunnmur som legger grunnlaget for våre videre satsinger, sier Anne Marit Panengstuen, konsernsjef i Nortura.

Systemet legger grunnlaget for løpende optimaliseringer og er viktig for beslutningsprosesser og kontinuerlig utvikling av Nortura. Bedre kvalitet på data muliggjør blant annet en mer optimalisert vareflyt på tvers av Norturas mange anlegg og allerede nå ser man en betydelig nedgang i antall kjørte kilometer. Dette gir reduserte klimagassutslipp og en mer effektiv inntransport av slaktedyr, mellomtransport av livdyr og distribusjon ut til grossist.

Nortura driftssatte vinteren 2021 SAP på de fem siste anleggene etter et seks år langt implementeringsløp. Løsningen er innført på i alt 28 industri-anlegg over hele landet.

Nortura har siden 2015 skiftet ut et titalls IT-løsninger til fordel for SAP, flere av systemene var selvbygde og modne for utskifting. Utrullingen har i siste fase gått uten vesentlige forsinkelser. Det til tross for at det skjer under en pandemi med strenge koronatiltak.

Administrerende direktør i NTT DATA Business Solution Norge, Morten Arnesen, gir Norturas ansatte gode skussmål i forbindelse med innføringene. NTT Data har i flere år bistått Nortura med innføringen av SAP i hele organisasjonen, anleggene på Forus, Sogndal, Tynset og Prima Slakt var de siste anleggene som gikk på SAP. Prosjektet fullføres våren 2021, og skal frem mot sommeren implementere SAP i flere av Norturas datterselskaper som Norilia, Norsk Dyremat, Biosirk og Fjordkjøkken.

Se egen sak på nortura.no