Nortura og Mære Landbruksskole skal utvikle et mer bærekraftig storfekjøtt

(01.09.21) Nortura og Mære Landbruksskole har inngått en samarbeidsavtale med mål om å utvikle et mer bærekraftig storfekjøtt.

Konsernsjef i Nortura, Anne Marit Panengstuen, rektor ved Mære, Anne Johanne Hatlinghus og ordfører i Steinkjer, Anne Berit Lein

Mære Landbruksskole har allerede etablert seg som det ledende praktiske forsøksmiljøet i Norge knyttet til bærekraftig landbruksproduksjon og har med iverksatt et prosjekt om å etablere landets og en av verdens første nullutslippsgårder.

Partene skal sette forskningen på bærekraftig landbruk ut i praksis med mål om å etablere en ny og mer bærekraftig produksjonsmodell for storfe i Norge. Resultatene skal komme alle bønder og samfunnet til gode og sette de landbruksfaglige kompetansemiljøene i Innherred og Steinkjer på kartet internasjonalt.

Ideen til dette samarbeidet kom som et resultat av en lengre dialog mellom Nortura, Steinkjer Kommune, Mære Landbruksskole og forskningsmiljøene i Steinkjer, som startet allerede i fjor sommer. Partene har siden den gang arbeidet med å utforme en samarbeidsavtale med ambisjon om å etablere fremtidens modell for storfeproduksjon.

– For oss er det både viktig å ha en sterk tilstedeværelse i Midt-Norge og bruke kompetansen i regionen for å utvikle et mer bærekraftig storfekjøtt. Vi har hatt en dialog med Mære og Steinkjer Kommune i lang tid og er glade for at vi endelig kan starte arbeidet. Målet er å forbedre produksjonen slik at norske bønder fremover kan levere kjøtt som leverer på fremtidens krav til bærekraftig mat, sier konsernsjef i Nortura Anne Marit Panengstuen.

– Det er strålende at Nortura nå går inn som tung industripartner i forskningen som pågår og skal utvikles framover innenfor klima og bærekraft ved Mære landbruksskole. Et sterkt regionalt og nasjonalt kompetanse- og forskningsmiljø er med på laget. Dette er nasjonalt og internasjonalt meget spennende. Dette viser at de satsningene som er gjort ved Mære innenfor bærekraftig landbruk, klima og energi, i samspill med kompetansemiljøene ved InnoCamp koblet også mot blå kompetansemiljøer, har vært riktig. 20 FOU-prosjekter går allerede ved Mære. Vi har samarbeidet mye med Nortura om utviklingsprosjekter det siste året, det er flott å kunne presentere deler av dette nå. Jeg er skikkelig stolt av kompetansemiljøene ved Mære og InnoCamp, sier ordfører i Steinkjer Anne Berit Lein.

Avtalen legger FNs rammeverk og bærekraftmål til grunn i arbeidet med å utvikle et mer bærekraftig norsk storfekjøtt. Dette innebærer at prosjektet over tid må se på flere aspekter ved produksjonen, blant annet redusert metan- og lystgassutslipp fra husdyrproduksjonen, redusert import av soya til kraftfôr og økt bruk av norske proteinkilder, karbonfangst gjennom jord- og plantekulturer, biokull, bruk av klimakalkulatoren, bedre dyrevelferd og redusert bruk av fossile energikilder.

– Dette prosjektet vil bidra til at vi greier målsettingen om å etablere Norges og verdens første nullutslippsgård her på Mære landbruksskole. Sammen med Nortura, kompetansemiljøet på Steinkjer og i landet for øvrig håper vi å kunne finne en ny metode for bærekraftig produksjon av storfekjøtt, sier rektor ved skolen Anne Johanne Hatlinghus.

Prosjektet startet opp sist uke og er nå i gang med å identifisere tiltak som kan redusere metandannelsen fra kuas fordøyelse ved bruk av alternative norske fôrråvarer som tang og tare. Det vurderes også utprøving av ulike former for fôrtilsetninger, som biokull, som skal hemme utslipp av metan fra fordøyelsen.

Partene har lagt opp til en åpen innovasjonsprosess og ønsker å rapportere åpent om fremdriften, gjennombrudd og utfordringer underveis i prosjektene.

– Vi skal i tiden fremover vurdere flere aktører inn i prosjektet og vi ønsker at hele landbruket skal få lære og dra nytte av prosjektet. Utvikling av et bærekraftig matsystem er et felleskapsprosjekt, derfor er deling av erfaring og kunnskap viktig for prosjektet og Norge som matnasjon, sier Panengstuen.

Om partene

Nortura er landets største produsent av kjøtt- og eggprodukter og er et landbrukskooperativ eid i felleskap av norske bønder. Selskapet har fabrikker i hele Norge og videreforedler egg- og kjøtt gjennom Gilde, Prior og andre merkevarer for industri, handel, restauranter og kantiner.

Mære Landbruksskole er en offentlig videregående skole eid av Trøndelag Fylkeskommune og holder til i Steinkjer kommune. Mære tilbyr studieretninger med naturbruk som utgangspunkt, herunder også landbruksfag. Skolen er alene om prosjektet «nullutslippsgård» og er et levende laboratorium som samarbeider med forskningsmiljøer, landbruksorganisasjonene, næringslivet og entreprenører i hele Norge.

Relatert informasjon (ekstern)