Nortura tilbakekaller panerte varer og posteier

(08.09.21) Nortura tilbakekaller avgrensede partier av ulike posteier og panerte varer. Årsaken er funn av etylenoksid i ett av tilsetningsstoffene, xanthan gum, som brukes i produktene. Oversikt over hvilke produkter tilbakekallingen gjelder finner man på lenke nederst i saken.

Produkter som tilbakekalles

Produktene kalles tilbake etter pålegg fra Mattilsynet. Studier har vist at etylenoksid kan være gentoksisk og EU/EØS har derfor forbudt bruk av etylenoksid i matproduksjon. Inntak av et produkt som inneholder etylenoksid utgjør ikke noen akutt helsefare. Etylenoksid skal likevel ikke være til stede i maten fordi inntak over tid kan gi økt risiko for alvorlige helseskader. Mer informasjon om etylenoksid er tilgjengelig på Mattilsynet og Matportalen.

Forbrukere som har noen av disse produktene, bes kaste disse i restavfallet eller returnere produktene til butikken de er kjøpt i for refusjon. Hvis du har flere spørsmål om retur av produkter, så kan du ta kontakt med Nortura Forbrukersenterepost, eller telefon 955 18 300.

Tilbakekallingen gjelder følgende produkter og datoer (lenke til saken på nortura.no)

Kontaktpersoner presse:

  • Hanne Steen, Direktør Trygg Mat og Dyrevelferd, tlf. 959 37 983
  • Anette Ivsett, Kommunikasjonsrådgiver, tlf. 932 08 783

Relatert informasjon (ekstern)