Nytt fjøs på Rudshøgda – fokus på dyrevelferd og HMS

(30.04.21) I løpet av mai står et helt nytt storfefjøs klart til bruk ved Norturas anlegg på Rudshøgda. Fjøset dobler anleggets kapasitet på storfe, og prioriterer dyrevelferd og HMS høyt.

Rudshøgda er et av Norturas største og mest moderne anlegg. Med nytt fjøs økes kapasiteten til å ta imot storfe betydelig. Satsingen er en del av Norturas industristrukturplan for å styrke konsernets konkurransekraft i årene framover.

Moderne bygg

– Dette er en topp moderne driftsbygning med fasiliteter anno 2021, som klimaanlegg, bedre ventilasjon og bedre lys. I tillegg er innredningen vi har benyttet spesielt tilpasset med bedre vinkler og avlastningssoner for dyrene. Det er gummimatter på gulvet, og innredningen er større og lengre, noe som gir dyrene bedre plass, forklarer fabrikksjef ved Rudshøgda, Fred Bakkejord.

I tillegg har de hatt fokus på sikkerhet for de ansatte som jobber i fjøset.

– Det blir for eksempel tryggere for sjåføren når dyrene lastes av dyretransporten ved at han kan bevege seg i såkalte «grønne soner» helt adskilt fra dyrene. Vi legger vekt på at lastingen skal gå stille og rolig for seg, slik at dyrene ikke blir unødvendig stresset. Det er et kvalitetsparameter, sier Bakkejord.

Fabrikken

Dobler kapasiteten

Fjøset tas i bruk fra midten av mai.

– Vi går fra rundt 90 til 170 plasser på fjøset. I tillegg har vi utbedret både slaktelinjen og skjærelinjen vår på storfe, så dette er et stort løft for anlegget, sier Bakkejord.

Rudshøgda er et av Norturas største anlegg. I dag er de største volumene som videreforedles i stor grad basert på storfe som råvare. Anlegget produserer blant annet biffer, hamburgere, karbonadekaker, forskjellige typer boller, panerte-, salte og røkte produkter og bacon.

Nortura vil i perioden fram mot 2025 investere mellom 1,1 og 1,4 milliarder kroner i ny industristruktur og foreta en betydelige forenklinger i industrien. Investeringsplanen er den største i Norturas historie og innebærer omfattende endringer i industristrukturen. Satsing på Rudshøgda er en del av denne planen, der samlede investeringer i løpet av de kommende årene er anslått til mer enn 150 millioner kroner.

Fabrikksjefen i fjøset

Nyfjøset