Nytt karbonfangstanlegg gir Nortura Rudshøgda fossilfri gevinst

(12.08.21) Onsdag 11. august ble Norges første kommersielle karbonfangstanlegg åpnet på Rudshøgda, vegg i vegg med Nortura Rudshøgda. Anlegget vil bidra til å gjøre Rudshøgda-anlegget fossilfritt, i tråd med målet om 100 prosent fossilfrie anlegg innen 2030.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen åpnet biokullanlegget

Det var arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen som åpnet anlegget.

– Biokullanlegget er en fremoverlent satsting som gir gode lokale klimatiltak for oss og andre næringsaktører, men samtidig viser vei i forhold til globale utfordringer. Her muliggjøres naturlig karbonfangst og lagring på en treffsikker måte, og vi oppnår god sirkulær effekt i næringskjeden og ser store gevinster for økosystemer og natur, sier konsernsjef i Nortura SA, Anne Marit Panengstuen under åpningen.

Bruker overskuddvarme

Nortura skal bruke overskuddsvarme fra anlegget for å varme opp lokalene på Rudshøgda, som er største arbeidsplass i Ringsaker kommune. Anlegget baserer seg i stod grad på flisfyrt drivstoff i dag, men vil med biokull-varmen kunne erstatte andelen som i dag brukes av fossilt brensel. I tillegg skal man se nærmere på bruk av restråstoffer fra industrien, materiale som i dag deponeres som avfall, som vil kunne få ny verdi omgjort til biokull.

– Vi ser imidlertid et potensiale for å kunne levere flere typer råstoff til forbrenning, med flisblandet møkk fra alle dyrebilene som ett eksempel.

Biokull-anlegget eies og drives av Oplandske Bioenergi, som i samarbeid med flere lokale aktører har etablert forbrenningsanlegget. Oplandske Bioenergi målsetter å kombinere karbonfangst og biokullproduksjon.