Om koronasituasjonen - Nortura

(Oppdatert 01.07.21) Her finner du lenker til informasjon om hva som gjelder i forbindelse med smittefare, driftsrelatert informasjon etc. Noen medlemsbutikker har åpent med restriksjoner eller redusert åpningstid, ellers er tiltak vedrørende dyretransport og kontakt med personell viktig å merke seg. Utbrudd av nye virusvarianter gir grunn til å minne på viktigheten av å etterleve rutinene for smittevern.

Får du informasjon om at du kan ha vært i kontakt med en person som i etterkant har testet positivt for Korona/Covid 19 så er det ekstra viktig at du har gode rutiner for å følge helsemyndighetenes retninger for smitteforebygging. Samt at du tenker igjennom om den situasjonen der du var sammen med personen du er blitt varslet om, gjør at du vil kunne defineres som en nærkontakt.

Mer informasjon om smitterisiko og smitteforebygging finner du på Folkehelseinstituttet sin temaside om Korona, eller ved å kontakte dine lokale helsemyndigheter.

Informasjon om Norturas korona-beredskap

Nortura har som matprodusent et medansvar for å opprettholde produksjonen av kjøtt og egg i situasjoner som korona-pandemien vi opplever nå - les mer.

Dyretransport 

Dette må du som produsent huske på før/når dyretransporten kommer på gården:

  1. Hold avstand til sjåfør (2 meter). Det skal ikke håndhilses. Om ikke 2 meter kan overholdes skal munnbind benyttes.
  2. Sjåfør skal fylle ut kjøreseddel på grunnlag av muntlig info fra deg. Pass på at alle opplysninger stemmer og meld inn endringer så tidlig som mulig. Egenerklæringsskjema, og evnt. retur- og nisjeskjema ligger på nett og skal så fremst det er mulig skrives ut og fylles ut av produsent på forhånd.
  3. Være nøye med håndhygiene.
  4. Rengjør håndtak/utstyr som sjåfør kan komme i kontakt med. 
  5. Dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon eller er pålagt begrensninger i kontakt med andre folk (karantene, isolasjon), må du skaffe bistand fra andre personer som ikke er pålagt kontaktbegrensninger, slik at utlasting av dyra kan bli gjennomført som ordinært.

Dette er sjåførens instruks for å redusere smittefaren i kontakt med produsenten:   

  1. Unngå nærkontakt/fysisk kontakt med personer (hold 2 meters avstand). Om ikke 2 meter kan overholdes skal munnbind benyttes.
  2. Foreta papirhåndtering etter muntlig informasjon fra produsent. Dersom du mottar egenerklæring eller retur-/nisjeskjema, skal hender sprites før og etter du har tatt i dette.
  3. Være nøye med håndhygiene. Vask med såpe og vann når det er mulig, bruk Antibac når håndvask ikke er mulig. Det skal være egnet hånddesinfeksjonsmiddel tilgjengelig i alle biler.
  4. Berøringspunkter i bil skal vaskes og desinfiseres ved bytte av bil eller om andre har brukt bilen før deg.
  5. Ikke møte produsenter som er syke, i karantene eller isolasjon.

Rådene vil også gjelde når Nortura henter egg på gården.

Les mer i egen sak

Norturas koronatiltak

Nortura har oppdatert sine retningslinjer for smittevern. Disse gjelder blant annet tiltak på kontorene våre, og testing av sesongarbeidere. Tiltakene som ble iverksatt på anleggene våre i mars videreføres og opprettholdes som de er. Nortura har innført koronatiltak ved å teste alle vikarer fra utlandet. 

Les mer på i egen sak på nortura.no

Stell av dyr dersom du er syk, i karantene eller isolat

Dersom du er syk bør du forsøke så langt som råd å skaffe bistand til det daglige stellet av dyra fra friske personer. God beredskapsplanlegging er viktig for alle situasjoner der du selv kan bli forhindret fra å stelle dyra. Vi oppfordrer alle til å ta en gjennomgang av egne planer for avløsning ved sykdom. Dersom det ikke lar seg gjøre å skaffe bistand, har helsemyndighetene nå vurdert hvordan bønder i karantene eller isolering kan stella dyra.

Se nærmere info om dette på Mattilsynets sider

Veterinærinstituttet anbefaler også at personer som får påvist smitte begrenser sin kontakt med dyr. 

Ingen signering på kjøresedler

For å begrense kontaktpunkt innføres med samtykke fra Mattilsynet signaturfritak for produsent på kjøreseddel. Pass på at alle opplysninger på kjøreseddel stemmer og meld inn endringer så tidlig som mulig.

Trenger du rådgiving eller oppfølging?

Alle våre rådgivere er tilgjengelig per telefon og kan yte rådgivning via telefon/Teams om du trenger det, du alene eller gruppe. For produsentbesøk har vi utarbeidet prosedyrer som skal følges, og for hvilke besøk dette gjelder. Ta kontakt med oss!

Fortsatt delvis stengte medlemsbutikker

Flere av våre medlemsbutikker på fabrikkene er delvis stengt for eksterne og medlemmer, eller har ulike tider for medlemmer og intert ansatte. Se lokalt for medlemsbutikker utenom anlegg som har egne restriksjoner, eller reduserte åpningstider. Facebooksidene til butikkene kan ha ytterligere opplysninger.

Mattilsynet - ikke smitte fra dyr

Det er ingen mistanke om at kjæledyr eller husdyr kan utgjøre en smittekilde for covid-19 hos mennesker eller dyr. Du trenger derfor ikke være redd for å bli smittet av dyr - les mer.

God hygiene er alltid viktig

For deg som husdyrprodusent er det fortsatt de ordinære, daglige tiltakene med etterlevelse av god hygiene ved kontakt med dyr og å følge de rutinemessige smittebeskyttelsestiltakene i den daglige driften (bruk av smittesluser, renhold, håndvask med mer) som gjelder.

 

Stor smitterisiko i deler av landet!

Vi står fremdeles i en pandemisituasjon med de utfordringer det fører med seg. Situasjonen kan fort endre seg, og vi må være forberedt på at råd og tiltak kan justeres på svært kort varsel. 

Se bilde med råd om avstand

Vi oppfordrer alle våre eiere og samarbeidspartnere til å gjennomføre nødvendige tiltak slik at vi unngår ukontrollert smittespredning.

Se gjerne informasjon på FHI sine nettsider.

Informsjonen under lenkene i denne artikkelen vil bli oppdatert ved endringer.