Øyvind Hebnes ny tilførselsleder i Agro

(04.11.21) Øyvind Hebnes har fra 1. november gått over i ny stilling som tilførselsleder i Agro, Ingvill Jørgensen er tilbake som vikar inntil ny person er på plass som organisasjonsleder i Agro og Vest.

Øyvind Hebnes

Øyvind tar over som tilførselsleder etter Siri Kvam Haugland. 

Øyvind startet i Nortura i februar og er allerede godt kjent blant eierne i området, og da spesielt de tillitsvalgte eirene som han har jobbet tettest opp mot.

– Vi er glade for at Øyvind har takket ja til en sentral lederrolle hos oss, der viktigste oppgave er å utvikle teamet på tilførsel og rådgiving i Agro med hovedfokus på å ta godt vare på de medlemmene vi har og samtidig å øke tilførselsandelen av slakt i et sterkt konkurranseutsatt område, sier leder for tilførsel og rådgivning i Nortura, Karin Røhne.

Det var godt å få Ingvill tilbake som vikar i denne perioden vi går inn i, med planlegging mot vinterens kretsmøter og aktiviteter ute i kretsene, sier organisasjonssjef i Nortura, Tor Olav Brandtzæg.

Kontaktpersoner i Nortura Råvare og Medlem