TINE og Nortura styrker samarbeidet på rådgiving

(28.06.21) Et styrket samarbeid mellom TINE og Nortura om fagrådgiving på storfekjøtt, skal gi mer kunnskap om markedsmuligheter og prisuttak på kjøtt, og livdyrformidling for melkebønder som leverer storfe til Nortura.

Bilde av én rådgiver i TINE og en rådgiver i Nortura. De er ute på beite blant kyr.

–   Målet er å gi råd som skaper best mulig økonomi for bonden. Uavhengig om det er melk eller kjøtt, sier fagsjef John Fløttum i TINE Rådgiving.  

Nylig signerte TINE og Nortura en ny og forbedret samarbeidsavtale som skal styrke kjøttrådgivinga på melkebruket. Avtalen presiserer at TINE har ansvaret for all rådgiving hos sine medlemmer, også rådgiving på kjøtt. Det betyr at TINEs rådgivingsteam på 160 personer skal ta seg av kjøttrådgiving for de to samvirkenes fellesmedlemmer. 

–   Det har vært en forventning fra våre felles eiere at TINE og Nortura skal ha et felles budskap. At rådgiveren i TINE som er god på avl, fôring, økonomi og melk, også skal kunne gi best mulig råd på oppfôring av kalv, bruksdyrkryssninger, spesialavtaler på kjøttfe og markedsforhold, sier fagsjef på storfe Asgeir Svendsen i Nortura. 

Avtalen skal bidra til en bedre samhandling og kunnskapsoverføring.  

Skal gjøre melkebonden bedre på kjøtt 

Fagsjefene ser frem til en styrking av rådgivningstilbudet på kjøtt, og ser tydelige fordeler med samarbeidet.  

–   Det er en kjensgjerning at melkebonden i stor grad benytter seg av rådgivere på melk, og ikke like mye Norturas rådgivere på kjøtt. Med denne presiseringen i avtalen kan vi enklere komme ut med budskap som også kan gjøre melkebonden mer bevisst sin egen strategi på kjøtt, sier Svendsen.  

Hver kalv og ku i melkeproduksjon er en ressurs for både produsentene og varemottakerne.  

–   Det siste året har vist oss at det er mulig å samhandle enda bedre, sier Svendsen. 

Eksisterende avtale i ny drakt 

Samarbeidsavtalen er en videreføring og presisering av en avtale fra 2014. Forskjellen er flere møtepunkt mellom rådgiverteamene, og tydeligere planer for kompetanseheving. Det er i særlig grad markedsmuligheter og prisuttak for storfekjøtt, og livdyrformidling som vil bli prioritert. 

–    Vi har mye å hente på at kombinerte melk- og storfekjøttbønder styrer slakting etter prisløypa, slik at de får best betalt for kjøttet i perioder der Nortura har høy etterspørsel. I dag viser slaktestatistikken at litt for mange slakter dyr som ikke er slaktemodne i forbindelse med telledato, når prisene er lavere. Dette er dårlig økonomi både for produsenten og for Nortura, sier Svensen. 

–   Med den nye samarbeidsavtalen skal både rådgiverne i TINE og fellesmedlemmene våre komme tettere på hva som skjer i markedet, sier Fløttum. 

Norturas nye Livdyrportal skal også inn som et viktig punkt i samarbeidet.  

–   Skulle for eksempel én av våre kunder på melk ha behov for å selge eller kjøpe livdyr, så har vi kompetanse på hvordan dette skal gjøres, sier Fløttum. 

I tillegg til kompetanseheving internt planlegger også fagsjefene flere felles fagmøter for bøndene. Tema kan for eksempel være fôrplanlegging, kalvestell og digitale eierskiftemøter. 

Styrker TINE rådgiving 

For TINE blir avtalen med Nortura en ytterligere styrking av TINE rådgiving. Fra før er det skrevet tilsvarende avtaler med andre samvirkeselskaper. For eksempel avlsrådgiving for Tyr og Geno. 

–   Som søsterorganisasjoner med felles eiere er det viktig å utnytte og styrke den kompetansen som finnes på en kostnadseffektiv måte, sier Fløttum. 

Han ser også muligheten for å øke salget av rådgivingstjenester og etter hvert bidra mer med rådgiving inn mot Norturas rene kjøttfeprodusenter.