Vi har tatt Plastløftet

(16.04.21) Nortura har tatt Plastløftet til Grønt Punkt. Det betyr at vi forplikter oss til å øke bruken av resirkulert plast, unngå unødvendig bruk av plast og designe mer av vår emballasje for gjenvinning.

Plastløftet er etablert av Grønt Punkt Norge og skal bidra til en mer sirkulær plastøkonomi, der målet er å øke bruken av resirkulert plast, unngå unødvendig bruk av plast og designe for gjenvinning. Deltagere må hvert år rapportere tiltak og resultater til Grønt Punkt Norge, og bedriftenes resultater vil summeres, anonymiseres og brukes i Grønt Punkt Norges årlige rapportering av næringslivets arbeid med avfallsforebygging til myndighetene.

Plastløftet skal hjelpe norske bedrifter til å nå EU sine nye mål for 2025/2030.

Nortura har som mål at vår emballasje skal være 100 prosent bærekraftig innen 2030.

Se mer på nortura.no

Relatert informasjon (ekstern)