200 på fjøsopning i Tysvær

(17.12.15) Det var stor stemning og mykje folk da Nedstrand Sau og Geit, Nortura, Tveit rekneskap, Fjøssystemer og andre leverandørar arrangerte fjøsopning hjå Elisabeth og Johnny Aksland frå Nedstand i Tysvær kommune.

200 på fjøsopning i Tysvær

Av: Karluf Håkull, rådgjevar Nortura, alle foto Annelin Rygg Ersland

200 små og store saueentusiastar var møtt fram for å sjå på det nye sauefjøset som er oppført i tre og uisolert med vindbremseduk.

Grovfôrtildelinga blir gjort i tre fôrkasser og kraftfôret blir tildelt manuelt på eigne fôrbrett.

Fjøset har plass til 200 sau, og totalkostnaden vart på 2,1 millionar, tilskot frå Innovasjon Norge kom på 550.000,-. I tillegg er Jonny snekkar og har bidrege med eigeninnsats for 300.000,-

Fjøset har plass til 200 sau

Harald Pedersen, Tveit Regnskap Per Johan Lyse, Sau og Geit Kjetil Olsen, Fjøssystemer
Harald Pedersen, Tveit Regnskap Per Johan Lyse, Sau og Geit Kjetil Olsen, Fjøssystemer
Karluf Håkull, Nortura I Nortura-caps Harald Helgeland, Nedstrand Sau og Geit serverer gløgg Bonden sjølv Johnny Aksland
Karluf Håkull, Nortura I Nortura-caps Harald Helgeland, Nedstrand Sau og Geit serverer gløgg Bonden sjølv Johnny Aksland
Stor stemning både for små og store Stor stemning både for små og store Fru Elisabeth Aksland serverer graut
Stor stemning både for små... ...og stor Fru Elisabeth Aksland serverer graut