218 mill. kr i kvantumstillegg for 2014

(20.01.15) Førstkommende fredag betales det ut 110 millioner kroner i kvantumstillegg som årsoppgjør for leveranser til Nortura i 2014. Totalt utbetalt kvantumstillegg for 2014 er da på 218 millioner.

Kvantumstillegget betales enten per kilo levert, eller per dyr når du leverer over et minstekvantum. Minimumsgrensa på gris er levert mer enn 200 stk, for storfe 1 tonn, og småfe 1 tonn inkl. kg ull.

Kvantumstillegget for gris, storfe og fjørfe blir utbetalt etterskuddsvis tre ganger i året, hver 4. måned. Det skjer med to a konto-utbetalinger gjennom året og et årsoppgjør nå på nyåret.

Kvantumstillegget for egg blir utbetalt a konto på hvert enkelt eggoppgjør og på et eget årsoppgjør på nyåret. Kvantumstillegget for sau/lam utbetales en gang per år som er nå på nyåret.

Ved a konto utbetales tillegget for antall dyr levert så langt i inneværende år. Satsene er da basert på årsleveranse foregående år. På årsoppgjøret legges leveransen det aktuelle året til grunn og tidligere utbetalt a konto trekkes fra.

Detaljer om kvantumstillegget ligger i våre leveringsvilkår.

Kontakt ditt nærmeste medlemssenter eller medlem@nortura.no dersom du har spørsmål angående utbetalingen.