Søk:

Verktøylinje

Biff-priser til Erling Gresseth og Kjell Bredholt

(09.04.15) Nortura ønsker å vise at vi setter pris på de produsentene som deltar aktivt i avlsarbeidet ved å premiere de beste oksene, og deler ut priser for å fange opp to retninger i avlsarbeidet, Biff Maxx som anbefales i et intensivt driftsopplegg og Biff Natur som anbefales i et ekstensivt driftsopplegg. Denne tradisjonen startet på BIFF 2007 i Stavanger.

Erling Gresseth prisvinner i kategorien Biff Maxx. Erling Gresseth prisvinner i kategorien Biff Maxx. Vinner av Biff Natur, Kjell Bredholt var ikke tilstede under overrekkelsen.

– Bakgrunnen for at vi har gjort dette er at ikke alle ammekuprodusenter er like oppdatert på indekser og avlsmål. Denne rangeringen skal være et hjelpemiddel for disse til å velge seminokser med de rette egenskapene for sitt driftsopplegg. Rangeringen av de best oksene i de to kategoriene finner du i oksekatalogen fra Tyr, sier fagsjef storfe i Nortura Asgeir Svendsen.

Biff Maxx

Oksene som står i denne listen er alle avkomstgransket for slakteegenskaper i bruksdyrkrysning i melkekupopulasjonen og for kalvingsvansker og dødfødsler.

Vinner av Biff Maxx, det vil si oksen som scoret høyest på egenskaper som egner seg i et intensivt driftsopplegg, er en ny eliteokse for i år, født i 2010, han er homozygot kollet og meget god på slakteegenskaper.

Oksen er den eneste som er over gjennomsnittet god på alle egenskapene som inngår i beregningene; tilvekst, fôrutnytting, slaktetilvekst og kjøttfylde.

Oksen som har fått høyeste poengsum i kategorien Biff Maxx er Charolaisoksen 70090 Fat Lane av Veistad, oppdretter er Erling Gresseth.

Biff Natur

Her vektlegges grovfôropptaket i fenotypetesten på Staur, slakteklasse i bruksdyrkrysning, lite fett og bra tilvekst. For å komme på lista kreves det at dyret har fått resultater fra egne avkom, både på fødselsforløp og slakteresultater i både krysning med mjølkeku og i ammekubesetninger.

Vinner av Biff Natur, er en okse er født i 2008. Den er god på egenskapen fett, men utpreger seg spesielt på egenskapene slaktevekt, slakteklasse og grovfôropptak. Vinneren er Herefordoksen 71038 KB Devil 462, oppdretter Kjell Bredholt.